Main navigation back

  ПОДсказки – специализиран дигитален информационен канал на ПОД Алианц България

Бюлетинът съдържа:

1. Информация за същността на допълнителното пенсионно осигуряване (с интегрирани Аудио и Видео подкасти в PDF)
2. Статистическа информация, свързана с управляваните пенсионни фондове

Всички броеве на ПОДсказки са достъпни по-долу.

PODskazki – a specialized digital information channel of Allianz Bulgaria Pension Company

The Bulletin contains:
1. Information about the essence of supplementary retirement provision (Audio&Video podcasts integrated in the PDF)
2. Statistical information related to the pension funds under management

All the issues of PODskazki are available below.

Януари / January 2019: ОСИГУРЯВАЙТЕ СЕ МЪДРО / GO PENSION SAGE

Allianz - january_2019_thumbnail_compressed

Стотици години изминаха от времето на Великите откриватели, но по света има още непознати земи за картографиране – териториите на пенсионното осигуряване.

Накъдето и да поемате, осигурявайте се мъдро.

Откривайте своите пенсионни продукти с нас.

Hundreds of years have passed since the Great Explorers’ Time but there are still unknown lands to map out on the Earth – the retirement provision lands.

Wherever you go, go pension sage. Explore your retirement products with us.

Видео ПОДсказки - Януари 2019

Декември / December 2018: КОГА ИДВАТ? / WHEN WILL THEY COME?

Allianz - december_2018_thumbnail_compressed

След като всеки независим трудово-активен има доход, без това непременно да го прави имащ, защо тогава имащите право на определена част от преразпределения в обществото доход, обезателно да бъдат считани за имащи неизбежна зависимост от обществото?

Едва ли може да се даде изчерпателен отговор на всички въпроси в пенсионното осигуряване. Винаги обаче има един, за който всички очакват еднозначен отговор.

Since every independent labour active person has an income, which does not necessarily make them wealth-having, then why should those having right to a certain part of social income redistribution be considered as having inevitable societal dependence by all means?

Hardly could one find a comprehensive solution to all the retirement provision questions. However, there is always one question which everybody expects a definitive answer to.

ПОДсказки - Декември 2018

Ноември / November 2018: ДАЛИ Е ТОВА, КОЕТО Е? / IS IT WHAT IT IS?

Allianz - november_2018_thumbnail_compressed

Дали пенсионното ни осигуряване в бъдеще е това, което е добре познато на всички от средата на миналия век?

Демографските, икономическите и политически реалности днес ограничават традиционните ресурси на обществото да осигурява адекватно потребностите на трудово неактивните свои членове със средства от трудово активните.

Is our retirement provision in the future what is well known to everyone ever since the middle of last century?

The demographic, economic and political realities today limit the traditional resources of society to provide adequately for the needs of its labour inactive members by funds from the labour active ones.

ПОДсказки - Ноември 2018

Октомври / October 2018: КАКВО ПРАЗНУВАТ ПРАЗНУВАЩИТЕ? / WHAT DO CELEBRATORS CELEBRATE?

Allianz - october_2018_thumbnail

От обикновена протоколна дата за реализиране на успешни PR кампании, изразяващи почит към възрастните хора, „първи октомври“ определено вече се превръща в дата, на която осигурените по българското законодателство не просто отбелязват поредния международен ден, а празнуват свободата си да се движат в ЕС без да се притесняват за своите пенсионни спестявания.

Именно измеренията на предоставената свобода, а не нарастването на броя на възрастните хора в България, прави „първи октомври“ по-голям празник за всички тези, които знаят, че „Старостта е като всичко останало. За да се постигне успех с нея, трябва да се започне от младини.“From an ordinary protocol date for realization of successful PR campaigns paying tribute to older people, the First of October is definitely becoming a date on which the people covered under the Bulgarian pension legislation do not only note the next international day, but celebrate their freedom to move in the EU with no worries about their retirement savings.

The extent of freedom itself, and not the number of older people in Bulgaria, is what makes the First of October a bigger celebration for those who know that “Old age is like everything else. To make a success of it, you've got to start young.”

ПОДсказки - Октомври 2018

Септември 2018: ДВА ПЪТИ ПО-МАЛКО ИЛИ ЧЕТИРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ?

Allianz - september_2018_thumbnail

Вековната ни европейска култура и непреходни традиции на древен народ изглежда сякаш не успяват да компенсират усещането ни за недостатъчна надеждност и очевидна нужда от реконструкции и ремонт в национален план, въпреки равнопоставеността ни с другите в Европа. Дали това е така във всички проявления на живота е трудно да се твърди. Но може би има сфера, в която два пъти по-малко европейците може да се окажем четири пъти по-европейци.

ПОДсказки - Септември 2018

Август 2018: ОФЕРТА В ШЕСТ ДУМИ?

Allianz - august_2018_thumbnail

Въпреки словесната икономия в съвременната комуникация, едва ли e уместно едно бизнес предложение да се онагледи с емотикони. Дали обаче е възможно то да бъде събрано само в шест думи?

ПОДсказки - Август 2018

Юли 2018: ФУТБОЛ ЛИ ИГРАЕМ, КОГАТО ИГРАЕМ ФУТБОЛ?

Allianz - july_2018_thumbnail

Както когато играем футбол, така и когато се осигуряваме за пенсия, ние всъщност правим много повече от това. И ако е вярно, чисто обективно, че във футбола „без топката, не можем да спечелим“, подходящото средство за пенсионно осигуряване е въпрос на личен избор, при който също се прави преценка, аналогична на тази, дали всяка топка е подходяща за футбол.

ПОДсказки - Юли 2018

Юни 2018: МИСЛИМ ЛИ ЗА ТОВА, ЗА КОЕТО НЕ МИСЛИМ?

Allianz - june_2018_thumbnail

Когато в условията на свободно пазарно предлагане на допълнителни пенсионни продукти, клиенти на дружеството биват конкурентно съветвани „да не мислят сега за ПОД Алианц България“, ние не се притесняваме, защото знаем за какво мисли човек, когато не мисли за нещо.

ПОДсказки - Юни 2018

Май 2018: ЦЕЛ ИЛИ СРЕДСТВО?

Allianz - may_2018_thumbnail

Качественото обслужване е това, което обикновено се дефинира като цел от всяка уважаваща себе си компания. А в компаниите, които уважават клиентите, качественото обслужване е начин за осигуряване на клиентска удовлетвореност.

ПОДсказки - Май 2018

Април 2018: ИНВЕСТИТОР БЕЗ ПОРТФЕЙЛ?

Allianz - april_2018_thumbnail

Получената инвестиционна печалба се нрави на хората много повече, отколкото техниката на самия инвестиционен процес, довел до нея, макар че инвестирането е единственият познат способ за получаване на инвестиционна печалба. За купувача на пенсионен продукт парадокс няма – той е инвеститор без самостоятелен инвестиционен портфейл, но със средства в портфейла си.

ПОДсказки - Април 2018

Март 2018: КОЛКО И КЪДЕ?

Allianz - march_2018_thumbnail

Независимо в кое хилядолетие се намираме и на колко хиляди километра сме един от друг, българите пазим безкрайните невидими нишки, които ни свързват. Дали те ще останат само вплетени в мартениците и националния ни трибагреник зависи не само от доказаната сила на хилядолетната ни родова памет, а и от желанието ни да познаваме съвременния финансов свят, който ни дава възможност да съградим и нови такива.

ПОДсказки - Март 2018

Февруари 2018: ОТ ВРЕМЕ... или НА ВРЕМЕ?

Allianz - february_2018_thumbnail

Всяко по-ранно използване на съществуващи още от време възможности е съвсем навреме, защото „времето е в нас и ние сме във времето“.

  ПОДсказки - Февруари 2018

Януари 2018: ЗА ЕДНО и ЗАЕДНО?

Allianz - january_2018_thumbnail

Дори когато стремежът е за едно и също, не бива да се безпокоим от настъпването на Новата година, щом сме заедно и не се настъпваме.

ПОДсказки - Януари 2018

Декември 2017: ДА БЪДЕШ или ПАК ДА БЪДЕШ?

Allianz - december_2017_thumbnail

Изправен пред естествените изкачвания и слизания по склоновете, които водят към върхове, всеки може да пожелае да бъде това, което иска, или да реши пак да бъде това, което е, щом някой има нужда от него.

ПОДсказки - Декември 2017

Ноември 2017: LOG IN или LOG OUT?

Allianz - november_2017_thumbnail

В съвремения информационен свят дигиталният log in е хартиен log out. Вълшебникът на това електронно чудо е всеки един от нас. Особено в очите на собственото си дете.

ПОДсказки - Ноември 2017

Октомври 2017: В ЧАТ ЛИ СИ... С "КОМПАСА"?

Allianz - october_2017_thumbnail

Противоположните маркери на компаса са само ориентир. Посоката избираме самите ние.

ПОДсказки - Октомври 2017

Септември 2017: НАУЧИ ЛИ ЩЕ?

Allianz - september_2017_thumbnail

Научи ли веднъж човек семантиката на частицата за бъдеще време, той със сигурност знае, че благодарение на самия него нещата в живота не просто предстоят, а щат да се случват такива, каквито той самият е пожелал.

ПОДсказки - Септември 2017

Август 2017: КАКВО ИМА В ПРАЗНОТО МНОЖЕСТВО?

Allianz - august_2017_thumbnail

Макар нерационално и непрепоръчително, реално осъществимо се оказва осигуряването на важни за човек неща, дори с възможностите на празното множество. Особено при нулев семеен бюджет.

ПОДсказки - Август 2017

Юли 2017: МОЖЕ ДА РАСТАТ, НО НЕ СТАРЕЯТ?

Allianz - july_2017_thumbnail

Времето е предпоставка за растеж, но не винаги за старост. От всички неща, които с времето човек може да забрави, има поне едно, което може спокойно да забрави, ако го забрави, където трябва.

ПОДсказки - Юли 2017

Юни 2017: НАУЖКИМ ИЛИ НАИСТИНА?

Allianz - june_2017_thumbnail

Полученото даром не е в състояние да компенсира разочарованието от загубата на онова, което си е изначално лично. Дори децата го разбират, и не наужким, а съвсем наистина. Още преди да са пораснали.

ПОДсказки - Юни 2017

Май 2017: И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА...

Allianz - may_2017_thumbnail

В правото сме си да настояваме за спазване на осигурителния правопис, независимо от национални граници, защото... и ний сме дали нещо на света.

ПОДсказки - Май 2017

Април 2017: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ИМА, КОГАТО НЯМА?

Allianz - april_2017_thumbnail

Когато видното не винаги е очевидно, могат да се появят заблуди. Ето защо е важно да се види „вълшебния“ механизъм, с който е възможно да има, дори когато няма.

ПОДсказки - Април 2017

Март 2017: НЕ СПЕСТЯВАЙТЕ, А ХАРЧЕТЕ?

Allianz - march_2017_thumbnail

Някои спестяват, други – харчат. Някои правят и двете, но не спестяват... „това, което е останало след покриване на разходите, а харчат това, което е останало след спестяване“. Ние не работим за такива клиенти. Работим заедно с тях, защото те работят за себе си.

ПОДсказки - Март 2017