Log in или log out?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков