Важна информация за предстоящи промени и актуализации

 
Вход Интернет Банкиране
English text follows

Важна информация за заплащане на задълженията към А1 телевизия

01.07.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че от месец юли 2020 г., задълженията към "А1 телевизия" ще могат да се заплащат от секция „Стационарни и мобилни оператори“ при избор на доставчик "А1".

Опцията "А1 телевизия" в секция „Кабелна и сателитна телевизия“ няма да бъде активна.

Тези от Вас, които имат запазени макети към доставчик "А1 телевизия", могат да ги изтрият и да съставят нови, през секция „Стационарни и мобилни оператори“ за доставчик "А1".

Ето как да го направите:

Премахването на контрагенти става от меню "Мои регистрирани сметки", подменю в "Услуги", към което спада даденият контрагент.

След като вече сте избрали подменюто, ще видите линк "Зареди контрагент". Кликнете върху линка и ще се появи прозорец, в който ще можете да изтриете контрагента, който искате да премахнете.

При въпроси, може да се свържете с нас на телефон: 0800 13 014 или на имейл: support@bank.allianz.bg.  

Важна информация за потребителите на Allianz E-Bank и Allianz M-Bank със SmartID през операционна система iOS

24.06.2020 г.

Уважаеми клиенти,

Вече е достъпна за сваляне нова версия на приложението Allianz SmartID за допълнителна идентификация в Allianz E-Bank и Allianz M-Bank за операционна система iOS.

Новата версия адресира получаването на pop-up нотификация за чакаща заявка за вход в Allianz E-Bank и Allianz M-Bank или за подпис на платежно нареждане.

При въпроси, може да се свържете с нас на телефон: 0800 13 014 или на имейл: support@bank.allianz.bg.

Важна информация за потребителите на Allianz E-Bank и Allianz M-Bank със SmartID през операционна система Android

05.05.2020 г.

Уважаеми клиенти,

В случай, че изпитвате затруднения при вход в Allianz E-Bank и Allianz M-Bank и не получавате нотификации в приложението SmartID, е необходимо да го деинсталирате и инсталирате отново. След като го направите, се налага да преминете отново процеса по регистрация.

Следвайте стъпките:

1. Свалете SmartID от Google Play Store.

2. Отворете апликацията и въведете потребителското име и паролата си от интернет банкирането.

3. Въведете актуалния си мобилен телефонен номер и го потвърдете. Ще получите SMS с код за потвърждение - въведете го и потвърдете.

4. След въвеждане на получения код, приложението ще поиска да въведете своя четирицифрен ПИН, който сте избрали при първата си регистрация в SmartID и сте използвали до сега.

5.  На последната стъпка, приложението ще ви предложи да изберете по какъв начин желаете да го използвате - с ПИН или с биометрични данни. След избор на една от двете опции, пререгистрацията е завършена успешно и можете да използвате приложението.  

Благодарим ви за проявеното разбиране и искрено се извиняваме за причинените неудобства.

При въпроси, може да се свържете с нас на телефон: 0800 13 014 или на имейл: support@bank.allianz.bg.

Предстоящи актуализации на Интернет банкиране Allianz E-Bank и приложение SmartID

23.04.2020 г.

Уважаеми клиенти,

В началото на следващата седмица са планирани следните актуализации:

1. Нова версия на интернет банкирането Allianz E-Bank, която цели повишаване на сигурността при използването му.

Важно!
В случай, че използвате по-стара версия на уеб браузъра си, е възможно след актуализацията да имате затруднение с достъпа до Allianz E-Bank. Необходимо е да обновите версията на използвания от Вас браузър, или да използвате друг за достъп до интернет банкирането. Минималните версии на браузърите, които следва да използвате са Internet Explorer – v8+, Firefox – v58+, Chrome – v31+, Opera – v18+, Safari – v5.1+(Win), v9+(MacOS) и др.

2. Нови версии за iOS и Android на приложението SmartID за допълнителна идентификация в Allianz E-Bank и Allianz M-Bank

Важно!

  • За клиенти с Android операционна система – актуализацията предполага наличието на минимална  версия на операционната система Android 6.

Ако Вашето устройство  поддържа Android с версия по-ниска от 6, моля да имате предвид, че няма да можете да достъпите интернет банкирането си Allianz E-Bank.

За да продължите да имате достъп до банкирането си Ви предлагаме да не актуализирате SmartID с новата версия, ако не разполагате с друго устройство с по-висока версия на Android.

  • За клиенти с iOS операционна система – новата версия адресира получаването на pop-up нотификация за чакаща заявка за вход в Allianz E-Bank или за подпис на платежно нареждане

Във връзка с планираните актуализации, моля да имате предвид, че е възможно да изпитвате временни затруднения при използването на Allianz E-bank и Allianz M-bank със SmartID на 25 и 26 април 2020г.

При въпроси, може да се свържете с нас на телефон: 0800 13 014 или на имейл: support@bank.allianz.bg.

Dear Customers,


We continue to work on improving the online banking solutions that we offer you and in this regard, the following updates are planned to take place at the beginning of next week:


1. A new version of Internet banking Allianz E-Bank, which aims to increase the security of its use.
Important!

  • If you are using an older version of your Web browser, you may have difficulty accessing Allianz E-Bank after the update. You need to upgrade the version of the browser you are using, or use another one to access internet banking. The minimum versions of browsers you should use are Internet Explorer-V8 +, Firefox-v58 +, Chrome-v31 +, Opera-v18 +, Safari-V 5.1 + (Win), V9 + (MacOS), etc.

2. New versions for iOS and Android of the SmartID app for additional identification at Allianz E-Bank and Allianz M-Bank
Important!

  • For customers with Android operational system – The update requires the minimal version of the operational system to be Android 6.
    If your device supports Android with a version lower than 6, please note that you will not be able to access your internet banking Allianz E-Bank. To continue to have access to your banking, we suggest you do not update SmartID with the new version if you do not have another device with a higher version of Android.
  • For customers with iOS operational system – the new version addresses the receipt of a pop-up notification for a pending request for entry to Allianz E-Bank or a signature of a payment order


In connection with the planned updates, please note that you may experience temporary difficulties in using Allianz E-Bank and Allianz M-Bank with SmartID on 25 and 26 April 2020.


For questions, you can contact us by phone: 0800 13 014 or via email: support@bank.allianz.bg

Банкирай онлайн с Алианц

Интернет банкиране Allianz E-Bank
Вижте тук
Мобилно банкиране Allianz M-Bank
Вижте тук
Мобилно приложение Allianz SmartID
Вижте тук

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
Свържи се с нас
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.