Нови функционалности в SmartID!

Потвърждаване с биометрични данни и блокиране/отблокиране на карти

*Промяната е в съответствие с изискванията на Европейската директива за плащанията 2015/2366 и Закона за платежните услуги и платежните системи и се отнася до всички клиенти на Алианц Банк (физически и юридически лица), притежатели на основни или допълнителни дебитни и кредитни карти Mastercard или VISA. За да продължат да извършват плащания и допълнителните картодържатели, е необходимо да използват и да притежават съответните права в избрания от тях електронен канал.

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
Свържи се с нас