Нови функционалности в
SmartID!

Потвърждаване с биометрични данни и блокиране/отблокиране на карти

Уважаеми клиенти,
 
Новата версия на приложението SmartID на Алианц Банк за плащане с биометрични данни с карта в Интернет е налична в App Store и Google Play . Необходимо е единствено да актуализирате приложението от съответния магазин. Синхронизирането на данните за картите в приложението SmartID ще завърши до края на седмицата.
 
В новата версия се визуализира ново меню „Банкови карти“, което  предоставя освен възможност за потвърждаване на плащане с биометрия, но и блокиране/отблокиране в реално време на банковите карти, налични в приложението. Това ще Ви позволи самостоятелно да осъществявате контрол върху своите карти, без да се налага да търсите съдействие от банков специалист.
 

Имате възможност да използвате един от следните два варианта за потвърждение на плащане в Интернет при търговци, изискващи 3DS верификация:

  • Чрез приложението SmartID с възможност за използване на биометрични данни (пръстов отпечатък/ лицево разпознаване) или ПИН код за достъп до приложението;
  • Чрез статична и динамична парола.
Потвърждение на плащане чрез SmartID е възможно при следните две условия:
 
  • Използвате Интернет банкиране със SmartID;
  • Телефонният номер, с който е регистрирано SmartID, съвпада с телефонния номер за 3DS на картата, заявен в системата на банката.
Пълна информация за работа с функционалността можете да намерите в приложения документ.
 
 

Потвърждението на плащане с карта в интернет при 3DS търговци може да се извърши и със статична и динамична парола.

  •  Динамична парола - получава се по време на извършване на плащането чрез СМС на регистрирания телефонен номер за 3DS в банката.
  • Статична парола - за новоиздадени карти се получава в ПИН код плика.

За вече активни карти, които нямат статична парола, е необходимо да се генерира временна статична парола (валидна 24 часа), чрез която клиентът трябва да генерира своя лична постоянна парола.

Начинът за промяна на статична парола е следният:

1. Влезте на https://3ds.borica.bg/ALLIANZ  и въведете номера на картата, за която желаете да промените статична парола в поле „Номер на карта“;

2. Ще се отвори екран „Верификация на потребителя“;

3. Ще получите SMS-съобщение с еднократна/динамична парола. Въведете паролата в поле „Динамична парола“;

4. Въведете статичната парола в поле „3D-Secure статична парола“;

5. Кликнете бутон „Продължи“, за да преминете на екран „Промени твоите 3D-Secure параметри“;

6. Генерирайте своята статична парола за плащания в интернет. Тя се състои от 6 символа, като може да съдържа и само цифри;

7. Въведете текст в поле „Лично съобщение“, който ще се визуализира всеки път при извършване на онлайн транзакция. Текстът трябва да е максимум 25 символа, които могат да бъдат на латиница или кирилица.

Пример: Ключова дума, код с комбинация между букви и цифри, име или дата, които имат значение за вас и ще запомните лесно.

8. Така генерираната статична парола може да се използва многократно, както и да я сменяте при желание на клиентски портал: https://3ds.borica.bg/ALLIANZ, следвайки същите стъпки.

Важно! Статичната парола ще Ви бъде искана в процеса на всяко плащане в Интернет при 3DS търговци и без нея няма да можете да финализирате покупките си.

При необходимост от нова статична парола (изгубена или изтекла първоначална статична парола), моля да се свържете с нас на тел. 070013014 или да посетите офис на Алианц Банк България.

Опцията за незабавно блокиране или отблокиране позволява да се забрани или разреши каквато и да е активност по картата чрез мобилното приложение.

Промяната в статуса на дадената карта се отразява веднага в авторизационната система и тя може или не може да се ползва в зависимост от нейния статус в приложението.

Детайлно описание на стъпките за извършване на действията можете да намерите в Инструкция за работа в меню "Банкови карти".

Какво да направя, за да използвам новите функционалности?

В случай, че при сваляне на приложението SmartID сте посочили опцията „автоматична актуализация“  – не е необходимо да правите нищо.

Ако тази опция не е активирана, е необходимо да извършите актуализация на приложението SmartID съответно в “Play store” или „App store”. Обръщаме внимание, че не се изисква деинсталиране и повторно зареждане на приложението.

Mинимални версии на операционните системи

Android: v 6.0 и iOS: v 10.0.

Кой може да ползва тази функционалност?

Клиенти с регистрирани права за интернет или мобилно банкиране и карти с коректен телефонен номер за плащане при 3DS търговци в системата на банката.

Кои карти се визуализират?

Всички активни банкови карти, издадени от Алианц Банк, за които телефонния номер за плащане при 3DS търговци съвпада с телефонния номер за регистрация на приложението SmartID. За всяка визуализирана карта клиентът получава пуш нотификация.
 
Как да добавя карта?

В приложенето автоматично се визуализират всички карти, които отговарят на следните две изисквания:
 
  • активирани са в системата на банката;
  • телефонният номер за плащане при 3DS търговци в системата на банката съвпада с телефонния номер на SmartID.
В случай, че едно от тях не е изпълнено, картата нямa да присъства в приложението.
 
Как да премахна карта от приложението?

При деактивиране на карта от страна на банката или промяна на телефонен номер за плащане при 3DS търговци на екрана ще Ви се появи съобщение за промяна в статуса.
 
Мога ли да изтрия карта от приложението?

Не. Картата се премахва от приложението само след деактивирането й от страна на банката или при промяна на телефонен номер за плащане при 3DS търговци.
 
Колко време е необходимо за блокиране/отблокиране на карта?

Веднага – в рамките на 3-4 секунди.
 
Необходимо ли е допълнително действие от моя страна за активиране на картите за биометрия?

Не. Те са автоматично регистрирани за плащане с биометрия. Условието е Вашият телефон да има опция/функционалност за биометрични данни – пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

В случай, че телефонът Ви не съдържа биометрия, за потвърждение можете да използвате ПИН код.
 
Мога ли да използвам за потвърждение ПИН за SmartID, а не биометрия?

Да.
 
Какво представлява опцията Включване/Изключване на SmartID потвърждение?

При изключена опция „SmartID потвърждение“ нямате възможност да потвърждавате онлайн плащания с тази карта чрез приложението. В този случай плащанията в интернет ще се оторизират единствено със статична+динамична парола. Опцията „SmartID потвърждение“ е в статус „Включена“ при първоначално визуализиране на картите в приложението.
 
Как да платя със статична и динамична парола, а не със SmartID?

Съществуват два варианта, независими един от друг:
 
  • Да изключите „SmartID потвърждение“. В този случай плащанията в интернет ще се оторизират единствено със статична + динамична парола.
  • В момента на плащане на страницата, на която се въвеждат данните за картата, изберете бутон „Допълнителни методи“ (намира се долу вляво на страницата, на която се въвеждат даните за 3DS). По този начин се прекъсва заявката за плащане с биометрия и се изпраща SMS на телефонния номер, регистриран в поле “GSM за 3D Secure“.
Кога се отразява в SmartID промяната на телефонен номер в системата на банката?

В рамките на 4 работни часа, поради необходимостта да се актуализират данните в сървъра за 3DS плащания на Борика.
 
Как да разпозная картите в приложението?

Над всяка карта се визуализира нейния картов продукт, а в изображението на самата карта се извежда информация за първите 6 и последните 4 цифри от номера й.
 
Мога ли да променя името (псевдонима) на конкретна карта в приложението?

В меню „Банкови карти“ се намира картата, която следва да се персонализира. В секция „Име на картата“ се въвежда ново име.
 
Съдържат ли се чувствителни данни за картите в приложението?

Не. В приложението се визуализира само маскиран номер на карта – първите 6 и последните 4 цифри от номера.
*Промяната е в съответствие с изискванията на Европейската директива за плащанията 2015/2366 и Закона за платежните услуги и платежните системи и се отнася до всички клиенти на Алианц Банк (физически и юридически лица), притежатели на основни или допълнителни дебитни и кредитни карти Mastercard или VISA. За да продължат да извършват плащания и допълнителните картодържатели, е необходимо да използват и да притежават съответните права в избрания от тях електронен канал.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!