Жилищен кредит за дома, който заслужаваш!

  • Лихвено равнище - от 2,25% в лева и евро
  • Безплатна застраховка "Имущество" на база пазарната стойност на имота за целия срок на кредита, с което спестявате значителни средства
  • Издаване на Сертификат за отпускане на ипотечен кредит
  • Възможност за сключване на Индивидуална рискова застраховка "Живот"

Параметри на Жилищен кредит

  • Срок - до 30 години
  • Размер на кредита - до 250 000 евро/ 500 000 лева
  • Финансиране - до 80% от стойността на имота, предлаган за обезпечение
  • Лихвени условия - лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението. 

Виж Методика за референтен лихвен процент

Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните лихвени условия по него след оценка на кредитоспособността на клиента.

За какво можете да използвате Жилищен кредит?

 

Ремонт и довършителни работи на жилищен имот

Покупка на жилищен имот - завършен или в процес на строителство

 

Рефинансиране на жилищен кредит от друга банка

 

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.