Жилищен кредит за дома, който заслужаваш!

 • Лихвено равнище - от 2,60% в лева и евро (променлив лихвен процент)
 • Безплатна застраховка "Имущество" на база пазарната стойност на имота за целия срок на кредита, с което спестявате значителни средства
 • Издаване на Сертификат за отпускане на ипотечен кредит
 • Възможност за сключване на Индивидуална рискова застраховка "Живот"

Параметри на Жилищен кредит

 • Срок - до 30 години
 • Размер на кредита - до 250 000 евро/ 500 000 лева
 • Финансиране - до 80% от стойността на имота, предлаган за обезпечение
 • Лихвени условия - лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението. 

Виж Методика за референтен лихвен процент

Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните лихвени условия по него след оценка на кредитоспособността на клиента.

Представителен пример:

 • ГПР 2.83% за сума 100 000 BGN, срок 240 месеца и при превод на работна заплата. Включени са следните разходи: такса за проучване и изготвяне на становище 300.22 BGN, еднократна такса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека 70.41 BGN, такса за правен анализ на обезпечение (апартамент) 170.16 BGN, поддръжка на пакет Алианц старт + 5.48 BGN месечно, Такса за оценка на апартамент 192.00 BGN.  Разходът за Индивидуална рискова застраховка "Живот" не е взет предвид при изчисляването на ГПР, тъй като се определя на базата на тарифоопределящи фактори на застрахователя (възраст, пол, здравословно състояние и др.) 
 • Месечна вноска по кредита: 534.79 лева
 • Обща дължима сума: 130 397.12 лева 

За какво можете да използвате Жилищен кредит?

 

Ремонт и довършителни работи на жилищен имот

Покупка на жилищен имот - завършен или в процес на строителство

 

Рефинансиране на жилищен кредит от друга банка

 

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.