Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Лесни лизингови решения

Основни параметри

Виж повече

Лизингополучател
Юридически лица (Физическите лица също могат да ползват продукта, но не могат да възстановят ДДС)
Минимална финансирана стойност
5 000 EUR
Срок
до 72 месеца
Първоначална вноска от цената без ДДС
мин. 15%
Остатъчна стойност
Няма
ДДС
Заплаща се авансово в началото на периода при приемо-предаването на актива
Валута
EUR
Лизингова схема
Анюитетни месечни вноски (възможна е опция за равна главница)
Възраст на обекта
В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 7 години
Застраховка
Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Алианц Лизинг България ЕАД. Застраховател за срока на договора за лизинг е ЗАД Алианц България

Финансовия лизинг с клауза за прехвърляне на собствеността е подходящ за

Машини, оборудване и строителна техника
Селскостопанска техника
Леки и лекотоварни автомобили
Товарни автомобили, ремаркета и автобуси

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.