Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Основни параметри

Виж повече

Лизингополучател
Юридически лица (Физическите лица също могат да ползват продукта, но не могат да възстановят ДДС)
Минимална финансирана стойност
5 000 EUR
Срок
до 72 месеца
Първоначална вноска от цената без ДДС
мин. 15%
Остатъчна стойност
Няма
ДДС
Заплаща се авансово в началото на периода при приемо-предаването на актива
Валута
EUR
Лизингова схема
Анюитетни месечни вноски (възможна е опция за равна главница)
Възраст на обекта
В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 7 години
Застраховка
Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на Алианц Лизинг България ЕАД. Застраховател за срока на договора за лизинг е ЗАД Алианц България

Финансовия лизинг с клауза за прехвърляне на собствеността е подходящ за

Машини, оборудване и строителна техника
Селскостопанска техника
Леки и лекотоварни автомобили
Товарни автомобили, ремаркета и автобуси

При договора за финансов лизинг с клауза за прехвърляне на собствеността трябва да са налице следните условия:

  • Договорът да съдържа изрична клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на лизингополучателя;
  • Собствеността се прехвърля след изтичането на срока на лизинговия договор.

Особености при този тип договори:

  • ДДС се начислява веднага след приемо-предаване на лизинговия обект на клиента . Издава се фактура и за финансираната част от покупната цена на актива, като лизингополучателят следва да заплати ДДС по тази фактура веднага след издаването й, а данъчната основа на фактурата се погасява на части съгласно погасителния план.

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.