Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Покрива разходи за лечение до 2 000 000 евро за целия период
Финансово достъпен продукт за цялото семейство

Кои заболявания покрива застраховката?

Финансова подкрепа за трудните моменти

Възможност за индивидуално, семейно и групово застраховане

Виж повече

Здравна Грижа в чужбина
Злокачествено новообразувание
Байпас на коронарната артерия
Смяна на сърдечна клапа
Неврохирургия
Трансплантация на органи от живи донори
Трансплантация на костен мозък

Детайли по застраховката

Имате ли нужда от съдействие?

При застрахователно събитие свържете се с кореспондента на Further в България
Далай Лама
Алианц се грижи за това, което се случва с Вас. Където и да отидете и каквото и да правите, ние ще Ви помогнем да защитите живота и здравето си.
alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.