Защита на личните данни

Алианц България следи за стриктното опазване личните данни на своите клиенти

От 25.05.2018 г. влезе в сила Общият регламент за защита на лични данни, който Ви дава по-голяма сигурност и право да бъдете защитени от неетично и/или нерегламентирано използване на Ваша лична информация. В основата на работата ни в Алианц стои отговорното съхранение и използване на данните на клиентите ни в цял свят. Регламентът създаде още една възможност да отговорим на Вашите очаквания и да оправдаем доверието Ви към нас.

По-долу ще откриете информация за европейското законодателство за личните данни, както и отговори на често задавани въпроси във връзка с него.

Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласие за обработване на лични данни

Това е декларация за съгласие, с която ни позволявате да обработваме Вашите лични данни за конкретна цел - например да Ви предоставяме предложения за финансови услуги, отговарящи на Вашите потребности.

За да Ви изпращаме индивидуални предложения за финансови услуги. В някои случаи можем да изпратим важна информация за текущо използваните от Вас продукти и без предварително съгласие.

Ще използваме данните Ви само за конкретната цел, за която са събрани.

Съгласието за обработване на лични данни е доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време. Ние можем да обработваме Вашите лични данни и на други законови основания, като например за целите на изпълнение на договор с Вас, за изпълнение на наше законово задължение и т.н.

Достъпът до личните данни е защитен с редица технически и организационни мерки за сигурност. Данните могат да бъдат използвани само при наличие на законово основание и спазване на високите ни стандарти за защита на личните данни.

Всички Ваши права са посочени в Съобщенията за защита на лични данни на Дружествата от групата на Алианц България. Например, имате право по всяко време да оттеглите дадено съгласие за обработване на данни; да знаете каква информация притежава дружество от групата на Алианц България за Вас; да актуализирате и коригирате данните си; да възразите срещу използването и съхраняването на данните; да подадете жалба във връзка с обработването на данните и т.н.

Може да се запознаете с актуалните Съобщения за защита на личните данни на дружествата от групата на Алианц България (ЗАД Алианц България, ЗАД Алианц България Живот, ЗАД Енергия, ПОД Алианц България, Алианц Банк България и Алианц Лизинг България) по-долу тук.
Заявления за упражняване на права

ЗАД Алианц България - Заявление за достъп до лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за преносимост на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за изтриване на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за възражение срещу обработването на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за корекция на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за ограничаване на обработването на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за достъп до лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за корекция на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за изтриване на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за ограничаване на обработването на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за възражение срещу обработването на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за преносимост на лични данни

Алианц Лизинг България - Формуляр за упражняване на права

Алианц Банк България - Заявление за упражняване на права относно личните данни

Заявления за упражняване на права се приемат и в свободна форма, при условия за надлежна идентификация на субекта на данни.

Оттегляне на съгласие

Формата за оттегляне на съгласие следва да попълните и занесете лично в офис на Алианц България или да ни изпратите подписана с квалифициран електронен подпис на имейл адрес data.privacy@allianz.bg.

Офиси застраховане и пенсионно осигуряване

Офиси банкиране

Офиси лизинг

Задължителни корпоративни правила
Длъжностно лице по защита на данните в Алианц България

Ивелина Колева

data.privacy@allianz.bg