Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Защита на личните данни

Алианц България следи за стриктното опазване личните данни на своите клиенти

От 25.05.2018 г. влезе в сила Общият регламент за защита на лични данни, който Ви дава по-голяма сигурност и право да бъдете защитени от неетично и/или нерегламентирано използване на Ваша лична информация. В основата на работа ни в Алианц стои отговорното съхранение и използване на данните на клиентите ни в цял свят. Новият регламент е още една възможност да отговорим на Вашите очаквания и да оправдаем доверието Ви към нас.

По-долу ще откриете информация за новото европейско законодателство за личните данни, както и отговори на често задавани въпроси във връзка с него.

Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласие за ползване на лични данни

Това е декларация за съгласие, с която ни позволявате да разполагаме с Вашите лични данни. По този начин можем да продължим да Ви осигуряваме персонализирани финансови услуги, отговарящи изцяло на Вашите потребности.

За да Ви изпращаме индивидуални предложения и важна информация при промени в условията на използваните от Вас продукти.

Ще ви дадем няколко примера:

  • При подновяване на Автомобилна застраховка можем да Ви направим специално предложение, което отразява историята Ви като наш клиент.
  • Можем регулярно да Ви уведомяваме за статуса на договора Ви за финансови услуги – предстоящи вноски, направени плащания към Вас, изтичане на застраховка и др.

За да можем да продължим да Ви информираме по важни за Вас въпроси, свързани с  продуктите, които ползвате, е нужно отделно съгласие.

Достъпът до личните данни е защитен и те могат да бъдат ползвани от дружествата от групата на Алианц България и наши официални доверени партньори при спазване на високите ни стандарти за защита на лични данни.

По всяко време можете да оттеглите дадено съгласие. Имате право да знаете каква информация притежава Алианц България за Вас, включително и на електронен носител. Можете да актуализирате и коригирате данните си, както и да възразите срещу използването и съхраняването им.

Може да се запознаете с актуализираните на 12.11.2019 г. Политики за защита на личните данни (Съобщения за защита на личните данни) на ЗАД Алианц България, ЗАД Алианц България Живот, ПОД Алианц България и ЗАД Енергия в раздел „Документи“ по-долу.
Заявления

ЗАД Алианц България - Заявление за достъп до лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за преносимост на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за изтриване на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за възражение срещу обработването на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за корекция на лични данни

ЗАД Алианц България - Заявление за ограничаване на обработването на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за достъп до лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за корекция на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за изтриване на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за ограничаване на обработването на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за възражение срещу обработването на лични данни

ПОД Алианц България - Заявление за преносимост на лични данни

Алианц Лизинг България - Формуляр за упражняване на права

Алианц Банк България - Заявление за упражняване на права относно личните данни

Оттегляне на съгласие

Формата за оттегляне на съгласие следва да попълните и занесете лично в офис на Алианц България.

Офиси застраховане и пенсионно осигуряване

Офиси банкиране

Офиси лизинг

Длъжностно лице по защита на данните в Алианц България

Ивелина Колева

data.privacy@allianz.bg