Станете собственик на нов или употребяван автомобил, мотопед или мотоциклет с потребителски кредит Моята кола. Също така можете да рефинансирате съществуващ кредит за покупка на МПС.

Виж повече

Размер
до 100 000 лева
Срок
до 84 месеца 
Лихвен процент
от 3.75% променлив лихвен процент*
Такси
Съгласно Тарифа на банката
*ГПР 4.43% за кредит от 50 000 лв., срок 72 месеца, при покупка на електрически автомобил, осигурен превод на работна заплата, сключена застраховка Живот, застраховка Моята кола пакет Екстра или Макс с еднократно платена пълна годишна премия: месечна вноска 776.58 лв., обща дължима сума 56 812.32 лв., такса проучване и изготвяне на становище – 510 лв., месечна такса за пакет Алианц Старт+ – 5.40 лв. ГПР не включва разхода за застраховка Живот, който се определя индивидуално след попълване на въпросник и оценка на застрахователния риск.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.