Един продукт множество възможности
 

Какво покрива Алианц Здраве Голд?

Зона на покритие цял свят, с изключение на САЩ
 
Автоматична процедура за подновяване

Виж повече

Болнично лечение
Самостоятелна стая
Самостоятелна стая
Самостоятелна стая
Полу - Самостоятелна стая
Стационарни/Дневни грижи
Медицинска Евакуация
Онкология
Програма за подпомагане на пребиваващите в чужбина
Услуги за сигурност при пътуване
Спешно извънболнично лечение
€ 750
€ 750
€ 750
Спешно извънболнично зъболечение
€ 750
€ 500
Извънбол-нично лечение
План за зъболечение
План за репатриране
План за майчинство
Запознайте се с нашите планове
alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.