Твоята отговорност, когато си на път

Информационен документ Заяви среща
Задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, по-често наричана за кратко ГО на МПС, покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, вседствие употребата на МПС.   

Какво да направя при щета?

Обадете ни се. Нашите експерти ще Ви дадат информация за следващите стъпки.
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.