Задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, по-често наричана за кратко ГО на МПС, покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, вследствие употребата на МПС.   

Какво да направя при щета?

Обадете ни се. Нашите експерти ще Ви дадат информация за следващите стъпки.
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.