Застраховката покрива отговорността на застрахования в качеството му на:

Научете повече за застраховка Гражданска отговорност на физически лица

Застраховката осигурява сигурност и спокойствие за случаи, в които застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица, като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Алианц България.

Застрахователят покрива отговорността на Застрахования за причинените от него на трети лица  Имуществени и Неимуществени вреди в резултат на Телесно увреждане или причинените от него на трети лица Вреди на имущество, които са пряк и непосредствен резултат от Застрахователното събитие. Вредите трябва да са причинени през Периода на застрахователно покритие и да бъдат в резултат на рисковете на ежедневния живот (с изключение на такива, произтичащи от производствена/търговска/професионална дейност или от необичайно/опасно занятие на Застрахования).

Гражданска отговорност на физически лица е предназначена също и за:

  • Притежател на домашни животни и пчели, с изключение на кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни;
  • Упражняващ спортни дейности, с изключение на лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт;
  • Велосипедист;
  • По договореност покритието може да бъде разширено с допълнителни покрития и по отношение на собственост на кучета, рогат добитък, ездитни и впрегатни животни, имоти, които застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности (до определена стойност) на описания в полицата имот по отношение на щети, причинени от застрахования и/или лица, на което е възложено проектирането, ръководството на работите и/или изпълнението им; регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт).

Имате нужда от съдействие?

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.