Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Застраховката покрива отговорността на застрахования в качеството му на:

Лимити на обезщетение при Гражданска отговорност на физически лица

Виж повече

Гражданска отговорност
Едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции)
Всички събития през периода на застраховката

Научете повече за Гражданска отговорност за физически лица

 

Имате нужда от съдействие?

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.