Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

За неограничен брой платежни операции

Какво включва Платежна сметка за основни операции от Алианц Банк България?

Виж повече

Валута
BGN
Минимална сума
5 лева
*Сметка за основни операции може да открие само физическо лице, пребиваващо законно в ЕС

Подробна информация

Прехвърляне на платежна сметка

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.