My Car banner

Максимална защита за Вашия автомобил с нови разширени покрития

  • Избери 1 от 4 лесни за разбиране пакета
  • Бързо и лесно сключване на застраховката
  • Допълнителни покрития, включително за шофьора и пътниците
  • 10% отстъпка за електрически и хибридни автомобили  
  • Удобство за теб на всяка стъпка
  • Научи повече за нашето съвместно пътешествие   

 

 

Ние предлагаме решения за Вашите индивидуални потребности, за да предоставим най-доброто застрахователно покритие за Вас и любимия автомобил.  

Виж повече

Гражданска отговорност на автомобилистите
Правни разноски
Автоасистанс (основно покритие)
Злополука на местата (основно покритие)
Природни бедствия
Пожар, експлозия, имплозия
ПТП с животно
Злополука на местата (разширено покритие)
Автоасистанс (разширено покритие)
Кражба и грабеж
Стъкла
Злоумишлени действия на трети лица
ПТП и паркинг
Финансова загуба от обезценка на МПС (когато е приложимо)
  

Какво да направя при щета?

Уведомете ни за щетата онлайн.
При нужда от помощ на пътя се обадете на 070013014 и се възползвайте от покритието по автоасистанс, 24/7.
При щета имате възможност да проследите статуса на Вашата претенция, където и когато Ви е удобно с Claims Tracker.

Заявяване на претенция

Често задавани въпроси

Можете да платите Застрахователната премия или отделна вноска от нея: по наша банковата сметка; дистанционно чрез Epay; във всеки един от нашите офиси или в някой от клоновете на EasyPay.
Ако сте оставили мобилен телефонен номер или имейл, ще получите напомнящо SMS/имейл съобщение до 7 дни след датата, на която дължите Вашата вноска. В случай, че не платите в срок, Застраховката ще бъде прекратена съгласно договорените условия в полицата.

Всички промени по Застраховката следва да бъдат направени писмено с добавък към полицата.

 

Уведомете компетентните органи (включително позвънете на ЕЕН 112) и нас за настъпилото застрахователно събитие. Можете да изберете как да предявите Вашата претенция като за целта подгответе съответните доказателства по т. 2.4.1 от Наръчника в зависимост от застрахователното събитие. На телефон 0700 13 014 може да се свържете с денонощния асистанс център.
Свържете се с нас и ние ще Ви насочим към най-подходящия начин в зависимост от вида на събитието.  

Важно е веднага да уведомите полицията и да следвате техните инструкции. За целта може да използвате ЕЕН 112;

  • Свържете се с нас в срок до 25 часа по някои от начините, посочени в т. 2.4.1 от Наръчника
  • При кражба или грабеж трябва задължително да посетите наш офис в рамките на 25 часа от узнаването за тяхното извършване.  
При Застрахователно събитие по Застраховка ГОА трябва да ни уведомите в срок до 7 работни дни. При Кражба и Грабеж на автомобила, срокът за уведомяване е 25 часа от узнаване за събитието, а в случай че срокът изтича в неработен ден - до края на първия работен ден, след изтичане на 25-часовия срок. Във всички останали случаи по Каско, както и по Злополука на местата и Правни разноски, трябва да ни уведомите за събитието до 5 работни дни.
Трябва да ни представите автомобила за оглед в срок до 5 работни дни от уведомяването за Застрахователно събитие. Важно е да не отстранявате вредите преди да извършим оглед.
Ние сме длъжни да определим, изплатим или откажем мотивирано плащане в срок не по-дълъг от 15 работни дни след получаване на всички необходими документи и доказателства по Застрахователното събитие.
Ако автомобилът е включен в обхвата на Автоасистанс, се обадете на телефон 0700 13 014 и ще Ви дадем ясни и точни указания какво да направите, като ако е необходимо ще изпратим Пътна помощ, за да Ви окажат съдействие на място.

Вие трябва да носите сертификат Зелена карта, когато пътувате за:  Република Албания;  Босна и Херцеговина;  Република  Беларус*;  Република Северна Македония; Ислямска република Иран;  Черна Гора;  Кралство Мароко;  Руска федерация*;  Република Молдова;  Тунизийска република;  Република Турция;  Украйна; Република Азербайджан

* Покритието за Република Беларус и Руска Федерация е валидно до 31.05.2023г- включително.

Незабавно след като установите, че сте загубили, повредили или напълно унищожили своя сертификат Зелена карта, се свържете с нас, за да получите конкретни указания. Ние ще Ви издадем нова Зелена карта.

 

При прехвърляне на собствеността на автомобила трябва да вземете документите по Застраховката от предишния собственик. Вие и предишният собственик трябва в 7-дневен срок да ни уведомите писмено за прехвърлянето и да ни представите копие от договора.  

 

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.