Застраховки по партньорски програми

Независимо от професионалните успехи, образованието и добрата среда, настъпването на неочаквани инциденти крие рискове за финансовата ни стабилност.

Ето защо ние създадохме застраховка „За мен“, специално за клиентите на Алианц Банк.

„За Мен“ е за всеки, който търси достъпна защита и финансова обезпеченост при непредвидени неблагоприятни събития.

„За мен“ гарантира сигурност и спокойствие за теб и твоите близки при настъпване на злополука от различен характер, включително и от ПТП.

 Индивидуална застраховка злополука „За мен“

...Замисляли ли сте се колко важни и необходими неща носите със себе си, заедно
с банковата си карта – портфейл, лични документи, ключове.

Със застраховка "Защитен портфейл", разработена специално за клиенти на Уникредит Булбанк, получавате и лична защита срещу злополука и в случай на заболяване.

Повече информация може да получите в офисите на Уникредит Булбанк.

Информационен документ - Застраховка „Защитен портфейл“

Ексклузивен продукт за клиентите по потребителски и ипотечни кредити на „Алианц Банк България“, желаещи да сключат рискова застраховка "Живот"  за кредитополучател.

Информационен документ - Алианц Сигурност

Алианц Активна Защита е застраховка създадена от ЗАД Алианц България Живот специално за клиенти на УниКредит Булбанк. Застраховката осигурява над 30 покрития и се предоставя при условията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

Застрахователни рискове и покрития

Застраховка Активна защита + включва рисковете и покритията по основно покритие Активна Защита, както и допълнителен риск Критични състояния, услугата Второ медицинско мнение и се предоставя увеличена застрахователната сума за риска Смърт вследствие на Заболяване.

Застрахователни рискове и покрития