Застраховки по партньорски програми

Независимо от професионалните успехи, образованието и добрата среда, настъпването на неочаквани инциденти крие рискове за финансовата ни стабилност.

Ето защо ние създадохме застраховка „За мен“, специално за клиентите на Алианц Банк.

„За Мен“ е за всеки, който търси достъпна защита и финансова обезпеченост при непредвидени неблагоприятни събития.

„За мен“ гарантира сигурност и спокойствие за теб и твоите близки при настъпване на злополука от различен характер, включително и от ПТП.

 Индивидуална застраховка злополука „За мен“

...Замисляли ли сте се колко важни и необходими неща носите със себе си, заедно
с банковата си карта – портфейл, лични документи, ключове.

Със застраховка "Защитен портфейл", разработена специално за клиенти на Уникредит Булбанк, получавате и лична защита срещу злополука и в случай на заболяване.

Повече информация може да получите в офисите на Уникредит Булбанк.

Информационен документ - Застраховка „Защитен портфейл“

Застраховка „Алианц Грижа“

Застраховка „Алианц Грижа“ е създадена от „Алианц България Живот“ специално за клиентите на „Алианц Банк България“ и осигурява обезщетение до 80 хиляди лева при фатален край или трайна нетрудоспособност от злополука.

Покритие

Покрива 21 риска, включително застрахователна злополука, настъпила при непрофесионално упражняване на следните видове спорт: лов, конен спорт, алпинизъм, пещерно дело, управление на самолет, летателни апарати и съоръжения, парашутизъм, скокове с еластично въже, водни спортове, бойни изкуства, зимни спортове, моторни спортове и други.

Как се сключва застраховка „Алианц Грижа“

Сключването й става само по телефона, съгласно Закона за предлагане на финансови услуги от разстояние, и не се налага посещение в наш офис и попълване на документи.

Специални условия

Като израз на признателност за доверието на клиентите на „Алианц Банк“, застраховката включва начален гратисен период, в който те могат на спокойствие да се запознаят с условията и покритията по нея, и да преценят в каква степен отговарят на техните потребности.

Информационен документ - Застраховка „Алианц Грижа“

Ексклузивен продукт за клиентите по потребителски и ипотечни кредити на „Алианц Банк България“, желаещи да сключат рискова застраховка "Живот"  за кредитополучател.

Информационен документ - Алианц Сигурност