Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Open banking услуги по PSD2

Алианц Банк България АД предостави достъп по специализиран интерфейс (API) базиран изцяло на Националният Технически Стандарт, наречен БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания), в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 Payment service directive (PSD2) и Делегиран регламент (ЕС) 2018/389.

Специализираните интерфейси (APIs) предостави възможност на индивидуални и корпоративни клиенти да споделят своите данни с други лицензирани доставчици на платежни услуги, да извличат информация по сметка, и да инициират плащания чрез техните системи.

Алианц Банк България АД предоставя среда базирана на стандартите на "Берлинската група" и национален стандарт БИСТРА, даваща възможност на Трети страни доставчици /TPPs/разработчици да предоставят услугите, базирани на PSD2, както следва:

1. Тестова среда за разработчици - достъпна на следния адрес:

https://dev.bank.allianz.bg/allianz-sb/psd2/

2. Продукционна среда за Трети страни доставчици (TPPs) - достъпна на следния адрес:

https://dev.bank.allianz.bg/allianz/psd2/

Статистически данни за достъпност и функционирането на системите предлагащи достъп до платежни услуги през Интернет: