Алианц Банк България АД предостави достъп по специализиран интерфейс (API) базиран изцяло на Националният Технически Стандарт, наречен БИСТРА (Банкови Интерфейси за Стандартизирани Разплащания), в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 Payment service directive (PSD2) и Делегиран регламент (ЕС) 2018/389.

Специализираните интерфейси (APIs) предостави възможност на индивидуални и корпоративни клиенти да споделят своите данни с други лицензирани доставчици на платежни услуги, да извличат информация по сметка, и да инициират плащания чрез техните системи.

Алианц Банк България АД предоставя среда базирана на стандартите на "Берлинската група" и национален стандарт БИСТРА, даваща възможност на Трети страни доставчици /TPPs/разработчици да предоставят услугите, базирани на PSD2, както следва:

1. Тестова среда за разработчици - достъпна на следния адрес:

https://dev.bank.allianz.bg/allianz-sb/psd2/

2. Продукционна среда за Трети страни доставчици (TPPs) - достъпна на следния адрес:

https://dev.bank.allianz.bg/allianz/psd2/

Статистически данни за достъпност и функционирането на системите предлагащи достъп до платежни услуги през Интернет: