Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

a
в Българияпо доверие на клиентите в категория
Общо застраховане
a
индивидуални и бизнес клиенти в България
a
офиса в
цяла България
Алианц Банк България притежава дългосрочен кредитен рейтинг "BBB+" със стабилна перспектива, потвърден от Fitch Ratings Ltd. Алианц Банк България разполага с потенциална подкрепа от мажоритарния си собственик Allianz SE.
Тук ще откриете новини за компанията.
Тук ще намерите информация за свободните позиции в Алианц.
Научете повече за нашите социални инициативи.
athlete
Алианц подкрепя олимпийските и параолимпийски движения като световен застрахователен партньор от 2021 до 2028 година.
alt
alt