За Нас

a
в Българияпо доверие на клиентите в категория
Общо застраховане
a
индивидуални и бизнес клиенти в България
a
офиса в
цяла България
Алианц Банк България притежава дългосрочен кредитен рейтинг "BBB+" със стабилна перспектива, потвърден от Fitch Ratings Ltd. Алианц Банк България разполага с потенциална подкрепа от мажоритарния си собственик Allianz SE.
Тук ще откриете новини от компанията  
Тук ще намерите информация за свободните позиции в Алианц.
athlete
Алианц подкрепя олимпийските и параолимпийски движения като световен застрахователен партньор от 2021 до 2028 година.
alt
alt