Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Какво покрива застраховката?

Застрахователни покрития

Виж повече

Онко Грижа
Загуба на живот
Диагностициране на злокачествен тумор
Второ медицинско мнение

За връзка с нас при възникнало застрахователно събитие 

При диагностицирано заболяване покрито по условията
При необходимост от второ медицинско мение
alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.