Три пакета - един лесен избор

Виж повече

Застрахователна сума
10 000 лв.
20 000 лв.
30 000 лв.
Смърт в резултат на Заболяване
Смърт в резултат на Злополука
Смърт в резултат на ПТП
Второ медицинско мнение
Трайно намалена работоспособност, в резултат на Злополука
Временна неработоспособност, в резултат на Злополука
Допълнително покритие по риска Заболяване
Смърт, в резултат на заболяване
Критични състояния
Фрактури и Изгаряния, в резултат на Злополука

Желаете по-висока застрахователна сума за по-дълъг период?

Запознайте се с допълнителните условия по застраховката.

За връзка с нас при възникнало застрахователно събитие 

При застрахователно събитие
При необходимост от второ медицинско мение
alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.