Конкурси и търгове

Тук ще намерите информация за текущите тръжни процедури, конкурси и търгове на Алианц България

Конкурси

Конкурс за избор на доставчик за  услуга „Project Management за новия HQ на Алианц България Холдинг АД".

Алианц България Холдинг АД, обявява конкурс за избор на доставчик на услугата „Избор на изпълнител за поръчка „Управление на проект – организиране и управление на проект за преместване на служителите на “Алианц България холдинг“АД в нов офис”

Победителят ще бъде излъчен от специално сформирана експертна комисия.

Алианц България Холдинг ще предложи договор за последващо сътрудничество на спечелилия конкурса. 

Крайният срок за подаване на оферта е 31.07.2020 г., до 16:30 ч.

Проектите се изпращат на адрес: гр. София, бул. "Дондуков" 59, „Алианц България Холдинг” АД, „Деловодство”

При необходимост, допълнителна информация може да изпращате вашите въпроси и запитвания към: iva.borisova@allianz.bg и kremena.angelova@allianz.bg

Пълен набор от документи за конкурса може да свалите от тук:

Задание за изпълнение на поръчка„Управление на проект – организиране и управление на проект за преместване на служителите на “Алианц България Холдинг“АД в нов офис”

Оферта и критерии за избор на изпълнител за поръчка

Административни сведения

Въпросник към кандидата за доставчик на стоки и услуги

Ценово предложение и срокове

 

Конкурс за избор на доставчик за  услуга: "Закупуване на самолетни билети, хотелски резервации и други услуги, свързани със служебните пътувания в страната и чужбина на служителите в дружествата от групата на "Алианц България Холдинг" АД".

Алианц България Холдинг АД, обявява конкурс за избор на доставчик на услугата „Закупуване на самолетни билети, хотелски резервации и други услуги, свързани със служебните пътувания в страната и чужбина на служителите в дружествата от групата на "Алианц България Холдинг" АД".

Крайният срок за подаване на офертите е 27.07.2020 г.

За контакт и допълнителна информация:
Десислава Кръстева
e-mail: dessislava.krasteva@allianz.bg
0885 77 58 61

Офертите се изпращат в запечетан плик на адрес:

гр. София, ул. Проф. Милко Бичев № 2, ет. 2,
Алианц България Холдинг
Управление "АСД и капитално строителство"
Десислава Кръстева

Пълен набор от документи за конкурса можете да свалите от тук:

Покана

Задание

Съдържание на офертата и критерии за избор

Приложение № 1 - Единични цени за обслужване

Приложение № 2 - Коефициент на тежест

Въпросник към кандидата за доставчик на стоки и услуги

Търгове

Публична продан

Активи по градове

Как да Ви бъдем полезни?

Пишете ни