Конкурси и търгове

Тук ще намерите информация за текущите тръжни процедури, конкурси и търгове на Алианц България

Конкурси

Конкурс за избор на доставчик за  услуга „Доставчик на колцентър услуги и услуги тип хибридна поща, за нуждите на продажбен канал телемаркетинг“ за дружествата от групата на „Алианц България Холдинг“ АД.

Алианц България Холдинг АД, обявява конкурс за избор на доставчик на услугата „Доставчик на колцентър услуги и услуги тип хибридна поща, за нуждите на продажбен канал телемаркетинг“.

В конкурса могат да участват компании предлагащи колцентър услуги. 

Победителят ще бъде излъчен от специално сформирана експертна комисия.

Алианц България Холдинг ще предложи договор за последващо сътрудничество на спечелилия конкурса. 

Крайният срок за подаване на оферта е 08.06.2020 г., до 16:00 ч.

Проектите се изпращат на адрес: гр. София, ул. “Проф. Милко Бичев“ №2, „Алианц България Холдинг” АД, „Деловодство”

Пълен набор от документи за конкурса може да свалите от тук:

Писмо покана за участие в конкурс

Съдържание на офертата и критерии за избор

Задание Колцентър Хибридна поща

Въпросник към кандидата за доставчик на стоки и услуги

Конкурс за избор на доставчик на услугата „Създаване на идеен проект и дизайн на застрахователен офис на Алианц.“

Алианц България Холдинг АД, обявява конкурс за избор на доставчик на услугата „Създаване на идеен проект и дизайн на застрахователен офис на Алианц.“

В конкурса могат да участват криейтив агенции, както и индивидуални дизайнери или архитекти.

Името на победителят ще бъде оповестено публично от Алианц България Холдинг чрез официално изявление в социалните мрежи и на корпоративния уебсайт.

Алианц България Холдинг АД ще предложи на спечелилите конкурса договор за последващо сътрудничество.

При липса на кой да е от документите за участие в търга, проектът се дисквалифицира, ако не бъде представен своевременно. 

 

Крайният срок за подаване на проектите е 16.03.2020 г.

 

За контакт и допълнителна информация: marketing@allianz.bg

 

Проектите се изпращат на marketing@allianz.bg

 

Пълен набор от документи за конкурса можете да си свалите от тук:

Съдържание на документи и критерии за избор

Задание - Идеен проект и дизайн на застрахователен офис

Въпросник към кандидата за доставчик на стоки и услуги

Търгове

Публична продан

Активи по градове

Как да Ви бъдем полезни?

Пишете ни