Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Конкурси и търгове

Тук ще намерите информация за текущите тръжни процедури, конкурси и търгове на Алианц България

Конкурси

Алианц България организира конкурс за доставчик на услуга: „Оторизирана хакерска атака – Penetration Test“ за  дружествата от групата на Алианц България Холдинг.

Писмо покана за участие в конкурс

Задание

Критерии и методика за оценка

Въпросник

Образец 1 - административни сведения

Образец 3 - ценово предложение и срокове

 

Алианц България организира конкурс за „Проектиране, доставка, монтаж, настройка и администриране на системи за СОТ, пожарогасене, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа и гаранционно  поддържане в административната сграда ПАРК ЛЕЙН, на „Алианц България Холдинг“ АД, находяща се в гр. София, ул. „Сребърна“ № 16.“.

Писмо покана за участие в конкурс

Задание

Въпросник

Процедура 

Образец 1 - административни сведения

Образец 3 - ценово предложение и срокове

 

Алианц България организира конкурс за „Изработване на идейни проекти за предпечатна подготовка и отпечатване на рекламни материали“ за целите на своите дружества.

Покана

Задание

Съдържание на офертите

Въпросник

Образец 1 - Административни сведения

Писмо 

 

Търгове

Публична продан

Активи по градове

Как да Ви бъдем полезни?