Какво включва Програма Алианц Lex от Алианц Банк България?

Виж повече

Без такса за издаване и 50% отстъпка от таксaта за годишно обслужване на кредитни картиMasterCard и VISA
Без такса за предварително проучване по кредит Овърдрафт в размер до 70% от средномесечните постъпления по разплащателната сметка от последните 3 месеца.
Потребителски кредит без такса за предварително проучване.
Ипотечен кредит с 50% отстъпка от такса за разглеждане на документи.
До 50% отстъпка от стандартните цени на застраховки "Жилищни сгради и домашно имущество" и "Кражба чрез взлом" към ЗАД Алианц България
Преференциални цени на застраховка "Професионална отговорност"
Титулярите на специалните разплащателни сметки придобиват право на участие в програма Алианц Lex и имат възможност да ползват банкови услуги и продукти и застрахователни продукти при преференциални условия.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.