Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Виж повече

до 15 000 лв.
до 30 000 лв.
до 45 000 лв.
Модул "Извънболнична медицинска помощ"
Модул "Болнична медицинска помощ"
Модул "Критични състояния и Второ медицинско мнение"
Модул "Здравни стоки"
Модул "Дентална помощ"
Модул "Профилактика"
Вариант 1
Вариант 2  
Вариант 3

Нашите предимства !

man with tablet in front of house
Осигуряваме персонализиран Наръчник за ползите за застрахованите служители
d
Второ медицинско мнение
d
Изплащане на обезщетения за критични състояния
d
Ние ценим Вашата обратна връзка за предоставените покрития и услуги

Имате ли нужда от съдействие?

При застрахователно събитие свържете се с нас

Често задавани въпроси

Повече информация можете да получите чрез Алианц Здраве, Асистънс центъра или запитване през нашата контактна форма.

Това е въпрос, който следва да координирате с Вашия работодател и да отправите Вашите въпроси към него.

 

 

 

Това е уникален номер, който се генерира от нашата информационна система, след като се свържете с Асистънс центъра за ползване на здравни стоки и услуги.

 

Получаването на Индивидуалния номер на уведомление (ИНУ) е задължително условие за ползването на здравни стоки и услуги. С получен ИНУ могат да бъдат предявени повече от една застрахователни претенции, свързани със заявената пред Асистънс центъра необходимост от ползване на здравни стоки и услуги.

 

В Дигитална платформа Алианц Здраве Ви е дадена възможност за изпращане на Индивидуалния номер на уведомление (ИНУ) на посочен имейл при поискване.
В случай че не можете да се свържете с нашия Асистънс център, поради заета линия, ние ще Ви върнем обаждане до 30 минути.

Свържете се с Асистънс центъра, за да Ви изпрати отново ИНУ.

 

 

Спешно състояние е остро възникнала промяна в здравето на човека, която може да доведе до тежки функционални и морфологични увреждания на жизненоважни органи и системи.
Свържете се с Асистънс центъра за получаване на Индивидуалният номер на уведомление (ИНУ). В неработно време, можете да посетите избрано от Вас лечебно заведение за спешна или неотложна медицинска помощ. Съберете всички медицински и финансови документи за ползваните здравни стоки и услуги. Разходите се възстановяват при условията на Вашата Застраховка.

Свържете се с Асистънс центъра за получаване на Индивидуалният номер на уведомление (ИНУ). В неработно време, можете да посетите избрано от Вас лечебно заведение за спешна или неотложна медицинска помощ. Съберете всички медицински и финансови документи за ползваните здравни стоки и услуги. Разходите се възстановяват при условията на
Вашата Застраховка.

 

От лечебното заведение се очаква да Ви предложат друг удобен за Вас час.

Свържете се с Асистънс центъра, за да Ви окаже съдействие и да Ви насочи към подходящо лечебно заведение.

 

Запознайте се с основанията за нашия частичен отказ в писменото уведомление, което сте получили чрез дигиталната платформа Алианц Здраве и при необходимост от допълнителни пояснения, се свържете с Асистънс центъра.
alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.