• Подходяща за лица на възраст до 69 навършени години
 • Покрива както краткосрочна, така и дългосрочна загуба на трудоспособност
 • С обхват цял свят 24/7

Виж повече

Смърт
Инвалидност
Временна загуба на трудоспособност
Болничен престой
Разходи за лекарства и консумативи
Хирургическа намеса
Инвалидност, настъпила по време на работа/състезание
 • Застраховат се лица на възраст от 14 до 69 навършени години
 • Срок - от 1 до 5 години
 • Възможност за Индивидуално или Групово Застраховане
 • Застраховат се лица на възраст от 14 до 69 навършени години
 • Срок - от 1 до 5 години
 • Възможност за индивидуално застраховане
 • Застраховат се лица до 59 навършени години
 • Срок -  1 година
 • Възможност за индивидуално или групово Застраховане
 • Застраховат се лица от 18 до 69 навършени години
 • Срок - от 1 до 5 години
 • Възможност за индивидуално или групово застраховане

За връзка с нас при възникнало застрахователно събитие 

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.