Банкирай онлайн с Allianz Bank Online

Как да се регистрирам?
Функционалности
Сигурност

Регистрирацията в Allianz Bank Online, системата за интернет банкиране на Алианц Банк България, е лесна и става в три последователни стъпки:

1. Попълване и подаване на искане за регистрация по електронен път – Онлайн искане за регистрация

2. Посещаване на локация на Алианц Банк България за подписване на договор за интернет банкиране

3. Получаване на данни за достъп и първоначален вход в системата

 

Най-често задавани въпроси

1. Задължително ли е да изпращам онлайн искане за регистрация?

Не, изпращането на онлайн искане на регистрация не е задължително. Можете директно да посетите избрана от вас локация на Алианц Банк България, в която ще ви бъде направена регистрацията и ще подпишете договор за интернет банкиране.

2. Задължително ли е да посетя локация на банката, за да подпиша договор за интернет банкиране?

Да, за да подпишете договор за интернет банкиране следва да посетите локация на банката.

3. Мога ли да изпратя онлайн искане за регистрация, без да съм клиент на банката?

Да, можете да изпратите онлайн искане за регистрация, независимо дали сте клиент на банката или все още не сте. В момента, в който посетите локация на банката, ще ви бъде открита сметка в банката и ще ви бъде създадена регистрация в системата за интернет банкиране.

4. След като вече съм изпратил онлайн искане за регистрация, кога следва да посетя банката?

Можете да посетите локация на Алианц Банк България веднага след изпращане на онлайн искане за регистрация, но не по-късно от 10 календарни дни.

5. Откъде мога да разбера по-подробно какви възможности предлага интернет банкирането на Алианц Банк България?

Можете да научите повече за предлаганите възможности от ръководство за Функционалности.

6.  Имам пасивно инернет банкиране. Как мога да премина към активно интернет банкиране?

Необходимо е да посетите удобен офис на банката, където да заявите вашето желание.

С електронното банкиране можете да извършвате пълен набор от банкови услуги:

1. Non-stop банкиране

С Allianz Bank Online можете да банкирате 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без да се съобразявате с работното време на обслужващия Ви банков офис. Единственото, което Ви е необходимо е компютър и достъп до Интернет.  

2. Единна сметка

Използвате само една сметка за онлайн трансакции, операции в банков офис, за дебитна карта, за плащане на вноски по кредит, както и за плащане на Ваши застраховки към Алианц България.

3. Бързина в реално време

Всяка една банкова операция в Allianz Bank Online се отразява веднага в счетоводната система на Банката. Вътрешнобанковите преводи се изпълняват в рамките на счетоводния ден. Междубанковите преводи се изпълняват в срокове, зависещи от използваната платежна система.

4. Справки  

 • ежедневни и периодични извлечения и справки за всички Ваши сметки
 • моментно състояние и извлечение по кредитна карта
 • погасителен план по кредит
 • централни и търговски валутни курсове на Алианц Банк България
 • възможност за експортиране на информация в различни формати /TXT, XML, Excel, Excel 97, SWIFT MT940/, както и разпечатването ѝ

5. Извършване на преводи

 • банкови преводи в лева и валута в реално време
 • преводи за обслужване на Вашите кредити и кредитни карти
 • масови плащания
 • преводи към бюджета за плащане на данъци, осигуровки, мита, други задължения
 • безкасова покупко-продажба на валута с възможност за договаряне на преференциални курсове
 • нареждане на преводи в страната и чужбина днес, с възможност за извършване на плащането на посочена бъдеща дата
 • искане за незабавно инкасо (директен дебит) и обработване на получени искания за незабавно инкасо
 • попълване на съпътстващи преводите документи в електронен вариант

6. Плащане на месечни задължения 

Може да плащате Вашите месечни задължения БЕЗ допълнителни такси за физически лица и БЕЗ такса за вътрешнобанков превод за юридически лица.

С Allianz Bank Online може да плащате сметки за:

 • мобилни телефони
 • стационарни телефони
 • електроенергия
 • интернет услуги
 • кабелна и сателитна ТВ
 • топлинна енергия
 • сигнално - охранителни услуги
 • природен газ
 • студена вода

7. Online откриване на депозити и сметки:

Спечелете доходност от Вашите парични средства през Allianz Bank Online като откриете Online спестовна сметка или депозит по избор навсякъде и в удобно за Вас време.

С т.нар. "активно" интернет банкиране, което Ви дава права да "подписвате" заявки за допълнителни онлайн услуги на Алианц Банк, може да откриете следните сметки и депозити:

 • Нова Online спестовна сметка
 • Нов Стандартен срочен депозит
 • Нов депозит "Алианц Комфорт"
 • Нов депозит "Алианц Ускорение"

Повече информация относно функционалности за откриване на депозити през системата за интернет банкиране можете да откриете в Ръководство "Функционалности".  

8. Плащане на вноски по застраховки към Алианц България

С Allianz Bank Online имате възможност да следите по всяко време Вашите дължими вноски по застраховки към Алианц България (в меню "Застраховки" в платформата).

9. Справка за осигурителни партиди във фондовете на Алианц

Може да получите информация за състоянието на Вашите осигурителни партиди във фондовете на Алианц България и да проверите:

 • текущо състояние на осигурителни партиди
 • движения по осигурителна партида
 • да извършите проверка по липсващи вноски
 • да довнасяте допълнително средства по Вашия доброволен фонд (при сключен договор за допълнителни вноски)
 • да получите информация за стойността на един дял към момента на справката

Допълнителни възможности

 • възможност за oнлайн подписване на електронен договор за откриване на Онлайн спестовна сметка и четири вида депозитни продукти;
 • използване на едно потребителско име и парола в Allianz Bank Online, независимо към колко клиенти имате предоставени права за достъп;
 • възможност да предоставяте на други лица достъп до Вашите сметки, като предварително определяте за всяко лице съответните права на достъп;
 • достъп до системата от 5-те най-използвани браузъри – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и Safari. Повече информация можете да откриете в ръководството "Достъп и Удостоверяване".

За Ваше удобство Алианц Банк предлага два варианта на достъп до Allianz Bank Online:

Стандартен вход - След въвеждане на потребителско име, парола и потвърждение на заявка в приложението  SmartID. 

Алтернативен вход – чрез получаване на SMS код за потвърждение: 

1. Въвеждате потребителско име и парола. 

2. Изчаквате 2 мин. без да потвърждавате вход в системата чрез приложението SmartID. 

3. Визуализира се нов начален екран с възможност за избор на „Вход със SMS“. 

4. Въвеждате потребителско име, парола и код, който е получен в SMS-а.

Подписване на преводи в Allianz Bank Online:

 • Стандартен – чрез потвърждение на заявка чрез приложението SmartID.
 • Алтернативен – чрез SMS код за потвърждение, след изчакване на 2 мин., без да се потвърждава заявката в приложението SmartID.

Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти

Искане за регистрация или промяна в регистрацията на потребител до клиент, ползващ Алианц E-bank

 Този формуляр се попълва при:

 • промяна на достъп и права на потребители;
 • промяна на схеми за подпис;

Искане за отмяна на нареден превод в Allianz E-bank – при желание за спиране изпълнението на извършен междубанков превод в системата за интернет банкиране.

След като попълните даден документ, следва задължително да го предоставите за идентифициране и изпълнение в удобна за вас локация на Алианц Банк България.

Управлявайте парите си онлайн. С Allianz Bank Online можете да откривате сметки и депозити.

Всяка минута вашите средства могат да ви носят доходност. Спестявайте със системата за интернет банкиране. С нея можете да откриете:

 • Нова online спестовна сметка;
 • Нов стандартен срочен депозит;
 • Нов депозит „Алианц Комфорт“;
 • Нов депозит „Алианц Ускорение“;

Откриването на сметка или депозит онлайн не изисква посещение в клон на банката. Сключеният договор е изцяло електронен и новооткритата сметка или депозит се добавя автоматично към регистрацията на клиента в Allianz Bank Online.

Предимства на Online спестовна сметка

 • получавате диференцирана лихва в зависимост от сумата;
 • лихвата се изплаща на края на всеки шестмесечен период, съобразно действащата тарифа на банката;
 • довнасяте и нареждате преводи по всяко време на денонощието;
 • можете да откриете Online спестовна сметка без да посещавате банков офис или да се обаждате на вашия банков консултант, при условие, че сте клиент на системата за интернет банкиране Allianz Bank Online.

Минималното изискуемо салдо за откриване и поддържане на Online сметка или депозит е 500 валутни единици.

Ако сте клиент на Allianz Bank Online, можете да откриете сметка или депозит веднага:

 • влезте в системата на Allianz Bank Online;
 • от основното меню изберете „Спестявания“, от менюто вляво изберете спестовен продукт;
 • следвайте инструкциите за откриване.

Ако нямате Allianz Bank Online акаунт или искате да станете клиент на „Алианц Банк България“ в момента, трябва да:

 • подадете онлайн заявка за регистрация за системата на Allianz Bank Online, бутон „Интернет банкиране“;
 • посетите най-удобния за Вас банков офис, за да подпишете договор и да откриете сметка (ако нямате сметка в банката).

Спечелете време с Алианц Bank Online!

Вашите спестявания са гарантирани от фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Вижте демо на новата платформа за електронно банкиране на Алианц Банк!

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.