За едно добро начало!

За контакт с нас 24/7 
Сигурност и защита

Виж повече

SMS Известяване
Помощ при пътуване
Застраховка Сейф Кард
3D Защита

Алианц Банк България издава кредитни карти с функционалност за извършване на безконтактни плащания, благодарение на която пазаруването e по-бързо и по-удобно.

Доближете своята карта до ПОС устройството и плащането се осъществява за по-малко от секунда!

Безконтактната технология позволява да се извършват плащания до 100 лв. без въвеждане на ПИН код.  Това Ви спестява време при ежедневни покупки и от досадното ресто дребни монети. Суми над 100 лв. също могат да бъдат платени безконтактно, но е необходимо да въведете своя ПИН код за потвърждаване на плащането.  

Плащането е безопасно и напълно защитено!

Безконтактните плащания са със същото високо ниво на защита като стандартните плащания чрез прочитане на ЧИП-а на картата. За да извършите безконтактно плащане, е необходимо да доближите картата на по-малко от 5 см. до ПОС устройството. Така Вие притежавате пълен контрол върху плащанията с Вашата карта.

 • Без такса за плащане с картата в цял свят!;
 • Разполагате с кредитен лимит до 20 000 лв.;
 • Не поддържате собствени средства по картата;
 • Ползвате до 45 дни гратисен период;
 • Безплатни SMS уведомления за дължимите суми;
 • Изгодни и ясни условия за ползване, без скрити такси.

Още няколко причини да вземете револвираща кредитна карта от Алианц Банк България:

 • Достатъчно е да погасявате само минималната погасителна вноска до 15-то число на месеца, следващ отчетния, за да е редовен кредитът Ви;
 • Погасените суми увеличават автоматично разполагаемия лимит.
 •  

Бонус! Притежателите на кредитни карти ползват безплатна застраховка "Помощ при пътуване - медицински разноски".  

Валута

Лева, евро или щ. долари.

Кредитен лимит

Максималният кредитен лимит по кредитна карта е 20 000 лв. или 10 000 евро / щ. дол.

Гратисен период

При купуване на стоки и заплащане на услуги с кредитна карта, изразходваните средства не се олихвяват до изтичане на т.нар. гратисен период, при условие, че цялото задължение по картата, посочено в месечното излечение, е погасено в срок. Гратисният период приключва на 15-то число на месеца, следващ отчетния. След изтичането му средствата се олихвяват съгласно тарифата на банката. При теглене на пари в брой, лихва се начислява от момента на теглене.

Минимална погасителна вноска (МПВ)

Важно предимство на револвиращата карта е възможността да разсрочите погасяването на усвоените средства. За да се възползвате от тази опция, е необходимо ежемесечно да покривате част от изразходеното под формата на минимална погасителна вноска. МПВ се внася до края на работния ден на 15-то число на месеца, следващ отчетния. Можете да изберете между два варианта за изчисляване на МПВ:

 • 3% от кредитния лимит;
 • 3% от усвоените средства + дължимата лихва.

Погасяване

Минималната погасителна вноска и средствата от ползвания кредитен лимит се погасяват по един от начините:

 • с вноска на каса;
 • с превод от сметка в Алианц Банк България или друга банка;
 • чрез инкасо по посочени от Вас други сметки в банката.

Банката Ви предоставя допълнително удобство чрез ежемесечно изпращане на безплатен SMS за размера на дължимата МПВ. За целта е необходимо да заявите желанието си за получаване на такъв SMS в Искането за издаване на кредитна карта.

Застраховка  Сейф Кард е специално разработена за сигурността на Вашата банкова карта. Продуктът се предлага както за дебитни, така и за кредитни карти, издавани от Алианц Банк България, като превантивна мярка срещу злоупотреби при тяхната кражба или загуба. Застраховката Сейф Кард осигурява допълнителна защита на Вашите пари, лични документи и ключове навсякъде по света, само за 4 стотинки на ден.

Предимства на застраховка Сейф Кард:

 • Важи в цял свят;
 • Вие избирате застрахователната сума;
 • Имате право да сключите застраховка за всяка дебитна или кредитна карта, издадена към Вашата сметка.
 • Предлага се от ЗАД “Алианц България”;

Покритие:

 • Сейф Кард Ви гарантира сигурност при опит за неправомерно теглене или плащане с открадната или изгубена карта;
 • Възстановяване на лични документи - лична карта, шофьорска книжка или паспорт, откраднати или изгубени заедно с банковата карта;
 • Възстановяване на ключове за дома, колата и банков сейф.

Предлагаме Ви три варианта на застраховката Сейф Кард:

Застрахователно покритие

Вариант I

Вариант II

Вариант III

Обща застрахователна сума, вкл.

1 600 лв.

2 400 лв.

4 400 лв.

1.

1 200 лв.

2 000 лв.

4 000 лв.

2.

100 лв.

100 лв.

100 лв.

3.

300 лв.

300 лв.

300 лв.

Цена (застрахователна премия) за една година

15,60 лв.

21,70 лв.

36,60 лв.

Валидност на застраховката Сейф Кард:

Застраховката Сейф Кард важи от момента на сключване до изтичане валидността на посочената дебитна или кредитна карта.

Застрахователната премия е за период от една година. При изтичането на едногодишния период, банката автоматично начислява застрахователната премия за следващия едногодишен период, всяка година до изтичане на застраховката. По този начин, докато е валидна вашата карта, Вие притежавате валидна застраховка.

Картова застраховка Сейф Кард можете да сключите в най-близкия до Вас офис на Алианц Банк България по всяко време на валидността на Вашата карта, както и при нейното издаване.

За подробна информация и консултация заповядайте в удобен за Вас финансов център на Алианц Банк България.

С услугата SMS Нотификация на Алианц Банк получавате SMS съобщение на посочен мобилен телефонен номер за всяка авторизация при извършена операция с Вашата дебитна или кредитна карта.

Получавате SMS до 10 мин. след извършване на следните транзакции:

 • теглене от банкомат;
 • плащане на сметки от банкомат;
 • теглене в брой на ПОС устройство в банка;
 • плащане на ПОС устройство при търговец;
 • плащане по Интернет.

Всяко съобщение съдържа детайлна информация за осъществената транзакция:

 • Карта, с която е извършена операцията;
 • Сума и валута;
 • Устройство, на което е извършено плащането;
 • Резултат от операцията.

За да ползвате услугата е необходимо да разполагате с издадена от Алианц Банк дебитна или кредитна карта. След подписване на допълнително споразумение към договора за банкова карта, Вие ще получавате SMS за всяка операция, извършена чрез посочената карта.

С услугата SMS Известяване на Алианц Банк получавате SMS съобщение на посочен мобилен телефонен номер за всяка извършена от Вас операция с разплащателна сметка, кредитна или дебитна карта и всички типове срочни депозити.

Получавате SMS до 10 мин. след извършване на операция от следните видове:

 • вноска/теглене от разплащателна сметка, кредитна и дебитна карта;
 • получен/нареден касов или безналичен превод от разплащателна сметка;
 • теглене от банкомат;
 • плащане от банкомат на сметки;
 • теглене в брой на ПОС устройство в банка;
 • плащане на ПОС устройство при търговец;
 • плащане по Интернет;
 • теглене/вноска по срочен депозит;
 • вноски по кредити и кредитни карти.

Всяко съобщение съдържа детайлна информация за извършената транзакция:

 • Сметка, от която е извършена операцията;
 • Сума и валута;
 • Контрагент;
 • Резултат от операцията;
 • Разполагаема сума по сметката, след реализиране на транзакцията.

За да ползвате услугата трябва да разполагате с издадена от Алианц Банк България карта, открита в банката разплащателна сметка или срочен депозит.

Цената на всяко генерирано известие е в зависимост от предплатения брой съобщения:

 • 50 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 6.00 лева;
 • 150 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 18.00 лева;
 • 500 броя съобщения с единична цена 0.10 лева - обща стойност 50.00 лева.

Общи условия за регистрация и ползване на услугите "SMS Известяване" и "Алианц електронни справки" в сила до 15.01.2017 г.

Общищи условия за регистрация и ползване на услугите "SMS Известяване" и "Алианц електронни справки" в сила от 16.01.2017 г.

Покритието в чужбина е валидно за неограничен брой пътувания в рамките на 365 дни (с максимален срок на всяко отделно пътуване до 30 дни и общо до 180 дни за всички пътувания).

Застрахователното покритие се активира със закупуване на туристически пакет или част от него/билет за самолет, автобус или друг транспорт, резервация за хотел, рент-а-кар/ или друга услуга, свързана с пътуването, посредством застрахованата карта на територията на Република България или при използване на картата на АТМ или ПОС в чужбина през срока на пътуването.

В случай на възникване на застрахователно събитие Застрахованият или придружаващите го лица следва своевременно, в рамките на 24 часа от настъпването, да се свържат с Асистанс компанията/Застрахователя на Денонощни дежурни телефони +359 2 9503850, e-mail: assistance.at@allianz.com.

Застрахователен сертификат към групови застрахователни полици за притежатели на банкови карти, издадени от Алианц Банк.

Вижте актуалните промоции за покупки с банкови карти

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.