Какво получавате?

 • Банкова карта Mastercard
 • SMS Известяване и нотификации
 • Застраховка Сейф Кард
 • 3D Защита при онлайн плащания
 •   
          
  Възможност за дигитализиране

Алианц Банк България издава дебитни карти с вградена функционалност за извършване на безконтактни плащания, благодарение на която пазаруването Ви ще бъде по-бързо и по-удобно.

Безконтактната технология позволява да се извършва плащане до 100 лв. без въвеждане на ПИН код.  Суми над 100 лв. също могат да бъдат платени безконтактно, но е необходимо да въведете своя ПИН код за потвърждаване на плащането.  

Безконтактните плащания са със същото високо ниво на защита като стандартните плащания чрез прочитане на ЧИП-а на картата.  

Застрахователна програма Сейф Кард е специално разработена за сигурността на Вашата банкова карта от Алианц Банк. С нея получавате допълнителна защита на средствата по картата, лични документи и ключове навсякъде по света, само за 4 стотинки на ден.

Предимства на застраховката Сейф Кард:

 • Важи в цял свят
 • Вие избирате застрахователната сума
 • Имате право да сключите застраховка за всяка дебитна или кредитна карта, издадена към Вашата сметка

Покритие на застраховката Сейф Кард:

 • Сейф Кард Ви гарантира сигурност при опит за неправомерно теглене или плащане с открадната или изгубена карта
 • Възстановяване на лични документи - лична карта, шофьорска книжка или паспорт, откраднати или изгубени заедно с банковата карта
 • Възстановяване на ключове за дома, колата и банков сейф.

Предлагаме Ви три варианта на застраховката Сейф Кард:

Застрахователно покритие

Вариант I        

Вариант II       

Вариант III      

Обща застрахователна сума, вкл.

1 600 лв.

2 400 лв.

4 400 лв.

1.

1 200 лв.

2 000 лв.

4 000 лв.

2.

100 лв.

100 лв.

100 лв.

3.

300 лв.

300 лв.

300 лв.

Цена (застрахователна премия) за една година

15,60 лв.

21,70 лв.

36,60 лв.

Валидност на застраховката Сейф Кард:

Застраховката Сейф Кард важи от момента на сключване до изтичане валидността на дебитната или кредитна карта.

Застрахователната премия е за период от една година. При изтичането на едногодишния период, банката автоматично начислява застрахователната премия за следващия едногодишен период, всяка година до изтичане на застраховката. По този начин, докато е валидна Вашата карта, Вие притежавате валидна застраховка.

Картова застраховка Сейф Кард можете да сключите в най-близкия до Вас офис на Алианц Банк България по всяко време на валидността на Вашата карта, както и при нейното издаване.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас офис на Алианц Банк България .

„3D Защита“ е услуга за дебитни и кредитни карти, която осигурява високо ниво на сигурност, при разплащания в интернет. За всяка транзакция, инициирана чрез виртуален 3D ПОС терминал, банката генерира и изпраща до посочен от картодържателя мобилен номер уникален секретен код, който служи за потвърждаване на плащането. Кодът е валиден до 15 минути от момента на генерирането му и може да бъде използван единствено и само за транзакцията, за която е бил генериран.  

Кредитните карти, издавани от Алианц Банк България, са предварително регистрирани за услугата, а дебитните карти могат да бъдат регистрирани по желание на картодържателя или автоматично до един работен ден от момента на осъществяване на първа транзакция в интернет. Услугата е напълно безплатна за картодържатели на Алианц Банк България.

Секретният код за потвърждаване на транзакцията се изпраща посредством SMS със следното съдържание:

Vashata ednokratna parola za VbV/SecureCode e 132188 (za plashtane s kod XGEJ)

Шестте цифри в текста на SMS-а представляват секретния код и следва да бъдат въведени в предвиденото за целта поле на уеб страницата, при осъществяване на транзакция. Четирите букви представляват код на плащането и служат за обвързване на SMS съобщението с конкретното плащане – този код е изписан в горната част на уеб страницата заедно с последните четири цифри от мобилния номер, към който е изпратен SMS-а със секретния код. Съобщението на уеб страницата гласи следното:

За плащане с буквен код XGEJ въведете паролата от шест цифри, получена чрез SMS на Вашия мобилен телефон ******5658.

В даденият пример цифрите 5658 представляват последните четири цифри на мобилния номер, към който е изпратен SMS-а.

Можете да заявите генериране и изпращане на нов секретен код за същата транзакция като изберете опцията „Генериране на нова парола“, разположена непосредствено под полето за въвеждане на секретен код.

Важни характеристики на услугата:

 • Необходимо е да предоставите в банката мобилен телефонен номер, издаден от български мобилен оператор;
 • SMS се изпраща и в случаите, когато номера се намира в роуминг;
 • При три последователни грешно въведени секретни кода, банката блокира изпращането на нови кодове. В този случай следва да посетите офис на банката, за да заявите разблокиране на услугата;
 • При три генерирания на нов секретен код за една и съща транзакция, банката блокира изпращането на нови кодове. В този случай следва да посетите офис на банката, за да заявите разблокиране на услугата.

Картите, които са били регистрирани за услугата с ползване на фиксиран секретен код ще бъдат автоматично абонирани за получаване на секретен код чрез SMS.

„3D Защита“ за сигурни плащания в интернет!

С услугата SMS Известяване на Алианц Банк получавате SMS съобщение на посочен мобилен телефонен номер за всяка извършена от Вас операция с разплащателна сметка, кредитна карта, дебитна карта, спестовна карта и всички типове срочни депозити.

Получавате SMS до 10 мин. след извършване на операция от следните видове:

 • вноска/теглене от разплащателна сметка, кредитна, дебитна и спестовна карта;
 • получен/нареден касов или безналичен превод от разплащателна сметка;
 • теглене от банкомат;
 • плащане от банкомат на сметки
 • теглене на ПОС в банка
 • плащане на ПОС при търговец
 • плащане по Интернет
 • теглене/вноска по срочен депозит
 • вноски по кредити и кредитни карти

Всяко съобщение съдържа детайлна информация за осъществената транзакция:

 • Сметка с която е извършена операцията
 • Сума и валута
 • Контрагент
 • Резултат от операцията

Разполагаема сума по сметката, след реализиране на транзакцията.

За да ползвате услуга на "Алианц Банк България" трябва да разполагате с издадена от Алианц Банк България карта, открита в банката разплащателна сметка или срочен депозит.

Цената на всяко генерирано известие е в зависимост от предплатения брой съобщения:

 • 50 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 6.00 лева
 • 150 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 18.00 лева
 • 500 броя съобщения с единична цена 0.10 лева - обща стойност 50.00 лева

Общи условия за регистрация и ползване на услугите "SMS Известяване" и "Алианц електронни справки" в сила до 15.01.2017 г.

Общи условия за регистрация и ползване на услугите "SMS Известяване" и "Алианц електронни справки" в сила от 16.01.2017 г.

Покритието в чужбина е валидно за неограничен брой пътувания в рамките на 365 дни (с максимален срок на всяко отделно пътуване до 30 дни и общо до 180 дни за всички пътувания).

Застрахователното покритие се активира със закупуване на туристически пакет или част от него/билет за самолет, автобус или друг транспорт, резервация за хотел, рент-а-кар/ или друга услуга, свързана с пътуването, посредством застрахованата карта на територията на Република България или при използване на картата на АТМ или ПОС в чужбина през срока на пътуването.

В случай на възникване на застрахователно събитие Застрахованият или придружаващите го лица следва своевременно, в рамките на 24 часа от настъпването, да се свържат с Асистанс компанията/Застрахователя на Денонощни дежурни телефони +359 2 9503850, e-mail: assistance.at@allianz.com.

Застраховката важи за карти по пакетни програми “Алианц Старт“, “Алианц Старт +“ и “Алианц Старт ++“.

Застрахователен сертификат към групови застрахователни полици за притежатели на банкови карти, издадени от Алианц Банк.

Вижте актуалните промоции за покупки с банкови карти

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.