Какво получавате?

 • Банкова карта Mastercard
 • SMS Известяване и нотификации
 • Застраховка Сейф Кард
 • 3D Защита при онлайн плащания
 •   
          
  Възможност за дигитализиране

Алианц Банк България издава дебитни карти с вградена функционалност за извършване на безконтактни плащания, благодарение на която пазаруването Ви ще бъде по-бързо и по-удобно.

Безконтактната технология позволява да се извършва плащане до 100 лв. без въвеждане на ПИН код.  Суми над 100 лв. също могат да бъдат платени безконтактно, но е необходимо да въведете своя ПИН код за потвърждаване на плащането.  

Безконтактните плащания са със същото високо ниво на защита като стандартните плащания чрез прочитане на ЧИП-а на картата.  

Застрахователна програма Сейф Кард е специално разработена за сигурността на Вашата банкова карта от Алианц Банк. С нея получавате допълнителна защита на средствата по картата, лични документи и ключове навсякъде по света.

Предимства на застраховката Сейф Кард:

 • Важи в цял свят
 •  
 • Имате право да сключите застраховка за всяка дебитна или кредитна карта, издадена към Вашата сметка

Покритие на застраховката Сейф Кард:

 • Сейф Кард Ви гарантира сигурност при опит за неправомерно теглене или плащане с открадната или изгубена карта
 • Възстановяване на лични документи - лична карта, шофьорска книжка или паспорт, откраднати или изгубени заедно с банковата карта
 • Възстановяване на ключове за дома, колата и банков сей

Валидност на застраховката Сейф Кард:

Застраховката Сейф Кард важи от момента на сключване до изтичане валидността на дебитната или кредитна карта.

Застрахователната премия е за период от една година. При изтичането на едногодишния период, банката автоматично начислява застрахователната премия за следващия едногодишен период, всяка година до изтичане на застраховката. По този начин, докато е валидна Вашата карта, Вие притежавате валидна застраховка.

Картова застраховка Сейф Кард можете да сключите в най-близкия до Вас офис на Алианц Банк България по всяко време на валидността на Вашата карта, както и при нейното издаване.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за Вас офис на Алианц Банк България .

„3D Защита“ е услуга за дебитни и кредитни карти, която осигурява високо ниво на сигурност, при разплащания в интернет. За всяка транзакция, инициирана чрез виртуален 3D ПОС терминал, банката генерира и изпраща до посочен от картодържателя мобилен номер уникален секретен код, който служи за потвърждаване на плащането. Кодът е валиден до 15 минути от момента на генерирането му и може да бъде използван единствено и само за транзакцията, за която е бил генериран.  

Кредитните карти, издавани от Алианц Банк България, са предварително регистрирани за услугата, а дебитните карти могат да бъдат регистрирани по желание на картодържателя или автоматично до един работен ден от момента на осъществяване на първа транзакция в интернет. Услугата е напълно безплатна за картодържатели на Алианц Банк България.

Секретният код за потвърждаване на транзакцията се изпраща посредством SMS със следното съдържание:

Vashata ednokratna parola za VbV/SecureCode e 132188 (za plashtane s kod XGEJ)

Шестте цифри в текста на SMS-а представляват секретния код и следва да бъдат въведени в предвиденото за целта поле на уеб страницата, при осъществяване на транзакция. Четирите букви представляват код на плащането и служат за обвързване на SMS съобщението с конкретното плащане – този код е изписан в горната част на уеб страницата заедно с последните четири цифри от мобилния номер, към който е изпратен SMS-а със секретния код. Съобщението на уеб страницата гласи следното:

За плащане с буквен код XGEJ въведете паролата от шест цифри, получена чрез SMS на Вашия мобилен телефон ******5658.

В даденият пример цифрите 5658 представляват последните четири цифри на мобилния номер, към който е изпратен SMS-а.

Можете да заявите генериране и изпращане на нов секретен код за същата транзакция като изберете опцията „Генериране на нова парола“, разположена непосредствено под полето за въвеждане на секретен код.

Важни характеристики на услугата:

 • Необходимо е да предоставите в банката мобилен телефонен номер, издаден от български мобилен оператор;
 • SMS се изпраща и в случаите, когато номера се намира в роуминг;
 • При три последователни грешно въведени секретни кода, банката блокира изпращането на нови кодове. В този случай следва да посетите офис на банката, за да заявите разблокиране на услугата;
 • При три генерирания на нов секретен код за една и съща транзакция, банката блокира изпращането на нови кодове. В този случай следва да посетите офис на банката, за да заявите разблокиране на услугата.

Картите, които са били регистрирани за услугата с ползване на фиксиран секретен код ще бъдат автоматично абонирани за получаване на секретен код чрез SMS.

„3D Защита“ за сигурни плащания в интернет!

С услугата SMS Известяване на Алианц Банк получавате SMS съобщение на посочен мобилен телефонен номер за всяка извършена от Вас операция с разплащателна сметка, кредитна карта, дебитна карта, спестовна карта и всички типове срочни депозити.

Получавате SMS до 10 мин. след извършване на операция от следните видове:

 • вноска/теглене от разплащателна сметка, кредитна, дебитна и спестовна карта;
 • получен/нареден касов или безналичен превод от разплащателна сметка;
 • теглене от банкомат;
 • плащане от банкомат на сметки
 • теглене на ПОС в банка
 • плащане на ПОС при търговец
 • плащане по Интернет
 • теглене/вноска по срочен депозит
 • вноски по кредити и кредитни карти

Всяко съобщение съдържа детайлна информация за осъществената транзакция:

 • Сметка с която е извършена операцията
 • Сума и валута
 • Контрагент
 • Резултат от операцията

Разполагаема сума по сметката, след реализиране на транзакцията.

За да ползвате услуга на "Алианц Банк България" трябва да разполагате с издадена от Алианц Банк България карта, открита в банката разплащателна сметка или срочен депозит.

Цената на всяко генерирано известие е в зависимост от предплатения брой съобщения:

 • 50 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 6.00 лева
 • 150 броя съобщения с единична цена 0.12 лева - обща стойност 18.00 лева
 • 500 броя съобщения с единична цена 0.10 лева - обща стойност 50.00 лева

Общи условия за регистрация и ползване на услугите "SMS Известяване" и "Алианц електронни справки" в сила до 15.01.2017 г.

Общи условия за регистрация и ползване на услугите "SMS Известяване" и "Алианц електронни справки" в сила от 16.01.2017 г.

Покритието в чужбина е валидно за неограничен брой пътувания в рамките на 365 дни (с максимален срок на всяко отделно пътуване до 30 дни и общо до 180 дни за всички пътувания).

Застрахователното покритие се активира със закупуване на туристически пакет или част от него/билет за самолет, автобус или друг транспорт, резервация за хотел, рент-а-кар/ или друга услуга, свързана с пътуването, посредством застрахованата карта на територията на Република България или при използване на картата на АТМ или ПОС в чужбина през срока на пътуването.

В случай на възникване на застрахователно събитие Застрахованият или придружаващите го лица следва своевременно, в рамките на 24 часа от настъпването, да се свържат с Асистанс компанията/Застрахователя на Денонощни дежурни телефони +359 2 9503850, e-mail: assistance.at@allianz.com.

Застраховката важи за карти по пакетни програми “Алианц Старт“, “Алианц Старт +“ и “Алианц Старт ++“.

Застрахователен сертификат към групови застрахователни полици за притежатели на банкови карти, издадени от Алианц Банк.

Вижте актуалните промоции за покупки с банкови карти

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.