Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Професионален пенсионен фонд

  • срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд
  • еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто
  • еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер
  • "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България" е регистриран от Софийски градски съд по фирмено дело № 14146/2000 година, ЕИК 130430119, код в НАП: 051, Решение на КФН № 345-ППФ/25.08.2003г.

 

Допълнителна информация

Как да се свържете с нас?

1612, гр. София, бул. Цар Борис III 19Б

Имате нужда от съдействие?

Екипът ни от специалисти е на Ваше разположение за съвет относно осигурителните възможности в ПОД Алианц България
alt
alt
Създадохме специална секция, където ще намерите необходимите Ви документи, заявления, формуляри.