Сега е моментът!

Вземи максимума от спестяванията си с Изпреварващ депозит с атрактивни лихви
и планирай навреме прехода към еврото!

 

  • Срок: 6, 12, 24 и 36 месеца
  • Минимална сума 10 000 валутни единици,
  • Максимална сума 500 000 валутни единици
  • Годишна лихва:

Виж повече

мин. 10 000 единици
мин. 10 000 единици
мин. 10 000 единици
6 месеца
0.70%
0.70%
1.00%
12 месеца
1.10%
1.10%
2.00%
24 месеца
1.50%
1.50%
1.50%
36 месеца
1.25%
1.25%
1.25%
  • Депозитът е предназначен за местни и чуждестранни физически лица
  • Възможност за неограничен брой довнасяния на суми, не по-късно от 1 месец преди падежа на депозита. Минимална сума на довнасянето 5 000 валутни единици
  • Депозитът може да бъде прекратен по всяко време преди изтичане на депозитния срок. Депозитната сметка се закрива и банката начислява и изплаща лихва, равна на годишния лихвен процент на Банката за олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита за фактическия престой на вложената сума
  • Договорът за срочен депозит не се подновява автоматично при изтичане на срока
  • Без възможност за частично теглене
Влоговете на физически лица, открити в Алианц Банк България, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Повече тук
Открий своя депозит в най-удобния за теб офис на Алианц Банк!

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.