Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

За съхранение на лични и фирмени ценности

Къде можете да наемете сейф от Алианц Банк България?

Алианц Банк България Ви предлага възможност за наемане на сейф в офисите си в следните градове:

Виж повече

Бургас
Бизнес център Бургас
ул. Гео Милев 20
056/875416
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.
 
Варна

Бизнес център Варна
ул. Преслав 10
052/689300, 052/689312
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч. 

Бизнес център Владислав
ул. Братя Миладинови 68
052/ 668 701
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч. 

Финансов център Генерал Колев
ул. Генерал Колев 85
052/ 689 373
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.

Велико Търново
Бизнес център Велико Търново
ул. Марно поле 2
062/ 618 010
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.
Добрич
Бизнес център Добрич
ул. България 10
058/ 655 685
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.
Плевен

Бизнес ценнтър Плевен
ул. Цанко Церковски 16
064/ 89 07 62

Работно време:.
от 10:00 до 15:30 ч.

Пловдив
Бизнес център Пловдив
ул. Иван Вазов 11
032/646 804, 032/646 812
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.
София

Бизнес център Цар Освободител
бул. Цар Освободител 8
02/ 921 67 31, 02/ 921 67 32
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.

Бизнес център Европа
бул. Джеймс Баучър 71
02/981 41 81, 0887 784 322
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.

Троян
Финансов център Троян
ул. Васил Левски 3
0670/68810, 0670/68813
Работно време: от 10:00 до 15:30 ч.
Банката осигурява специален режим на достъп до трезор, изграден според най-съвременните стандарти за сигурност. Достъп до Вашата индивидуална касета имате само Вие или упълномощените от Вас лица чрез два уникални ключа, които получавате при наемане на сейфа.
 
Клиенти на трезор се обслужват в официално обявените работни дни за страната.

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.