За съхранение на лични и фирмени ценности

 
Заяви среща

Къде можете да наемете сейф от Алианц Банк България?

Алианц Банк България Ви предлага възможност за наемане на сейф в офисите си в следните градове:

Виж повече

Бургас

БЦ Бургас

ул. Гео Милев 20

056/875416

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Варна

БЦ Варна

ул. Преслав 10

052/689300, 052/689312 

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч. 

 

ФЦ Център

бул. Мария Луиза 9

052/689327, 052/689340 

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч. 

 

БЦ Владислав

ул. Братя Миладинови 68

052/ 668 701 

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч. 

 

ФЦ Генерал Колев

ул. Генерал Колев 85

052/ 689 373 

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Велико Търново

БЦ Велико Търново

ул. Марно поле 2

062/ 618 010 

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Плевен
БЦ Плевен
ул. Ц. Церковски 16 064/ 89 07 62
раб.време: сутрин - от 8.30ч. до 9.30ч.
вечер - от 16.30ч. до 17.30ч.
Добрич

БЦ Добрич

ул. България 10

058/ 655 685 

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Плевен

БЦ Плевен

ул. Ц. Церковски 16

064/ 89 07 62

Работно време:

от 8.30 до 9.30 ч.

от 16.30 до 17.30 ч.

Пловдив

БЦ Пловдив

ул. Иван Вазов 11

032/646 804, 032/646 812 

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

София

БЦ Цар Освободител

бул. Цар Освободител 8

02/ 921 67 31, 02/ 921 67 32

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

 

БЦ Европа

бул. Джеймс Баучър 71

02/981 41 81, 0887 784 322 

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Троян

БЦ Троян

ул. Васил Левски 3

0670/68810, 0670/68813 

Работно време: от 8:30 до 17:30 ч.

Заяви среща
Банката осигурява специален режим на достъп до трезор, изграден според най-съвременните стандарти за сигурност. Достъп до Вашата индивидуална касета имате само Вие или упълномощените от Вас лица чрез два уникални ключа, които получавате при наемане на сейфа.
 
Клиенти на трезор се обслужват в официално обявените работни дни за страната.

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
Свържи се с нас
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.