Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Какво включва Програма Алианц Solutum от Алианц Банк България?

Виж повече

Без такса за издаване и 50% отстъпка от таксaта за годишно обслужване на кредитни картиMasterCard и VISA
Без такса за предварително проучване по кредит Овърдрафт в размер до 70% от средномесечните постъпления по разплащателната сметка от последните 3 месеца
Потребителски кредит без такса за предварително проучване
Ипотечен кредит с 50% отстъпка от такса за разглеждане на документи
До 50% отстъпка от стандартните цени на застраховки „Жилищни сгради и домашно имущество” и „Кражба чрез взлом” към ЗАД Алианц България
Преференциални цени на застраховка „Професионална отговорност”
Титулярите на специалните разплащателни сметки придобиват право на участие в програма Алианц Solutum и имат възможност да ползват банкови услуги и продукти и застрахователни продукти при преференциални условия.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.