Бъдете професионално отговорни с Алианц

Заяви среща
Част от застраховките са задължителни по силата на нормативен акт

Лимити на обезщетение при Професионални отговорности

Виж повече

Професионални отговорности
За всяко събитие
В агрегат за всички събития през периода на застраховката

Научете повече за Професионални отговорности

Имате нужда от съдействие?

Свържете се с нас