Застраховайте професионалната си отговорност в Алианц

Част от застраховките са задължителни по силата на нормативен акт, например:

Научете повече за Професионалните отговорности

По застраховките са покрити всички суми, които застрахованият е законово задължен да заплати като компенсация за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица вследствие на грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения.

Имате нужда от съдействие?

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.