Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

За комфорта на Вашите спестявания

 

Условия по депозит Комфорт от Алианц Банк България

Параметри

Виж повече

Минимален размер
500 лева/ евро/ щ. долари
Годишна лихва
съобразно действащата Тарифа на Банката
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на годишния лихвен процент за олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита за фактическия престой на вложената сума.

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.