За комфорта на Вашите спестявания

 

Условия по депозит Комфорт от Алианц Банк България

Параметри

Виж повече

Минимален размер
500 лева/ евро/ щ. долари
Годишна лихва
съобразно действащата Тарифа на Банката
При предсрочно прекратяване на депозита, Банката начислява уговорената лихва за действителния срок на престояване на сумата по депозитната сметка.

Клиентът дължи на БАНКАТА такса за предсрочно прекратяване, в размер, посочен в Тарифата на Банката, действаща към датата на предсрочното прекратяване на депозита.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.