Какво получавате с Динамик Инвест ?

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционни програми на световните лидери Allianz Global Investors
 • Избор на инвестиционна стратегия: консервативна, балансирана и агресивна
 • Възможност за допълнително инвестиране
 • Възможност да променяте стратегиите и риска, който поемате в зависимост от потребностите и финансовите Ви възможности
 • Защита при фатален край в резултат на злополука

Пакет Медицински разноски

 • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
 • При болничен престой в  резултат на злополука получавате фиксирана дневна сума
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
 • Избор на размер и начин на плащане на премията - еднократно или разсрочено
 • Срок от 10 до 40 години
 • Фиксирана застрахователна сума - 1000 евро

Основните информационни документи имат за цел да Ви помогнат да разберете естеството, рисковете, разходите и потенциалната печалба или загуба свързана с този инвестиционен продукт. Препоръчително е да се запознаете с тяхното съдържание, преди да вземете решение за покупка на продукта.

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Агресивна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Балансирана инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Консервативна инвестиционна стратегия в евро

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с годишни премии – Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Агресивна инвестиционна стратегия в щатски долари

Алианц Динамик Инвест с еднократна премия – Балансирана инвестиционна стратегия в щатски долари

 
 
 

В преддоговорната информация относно устойчивостта ще откриете сведения относно интегрирането на рисковете за устойчивост, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, целите за устойчиви инвестиции или стимулите за екологичните и социалните характеристики на фонда, в който инвестирате.

SFDR Amundi funds pioneer income opportunities USD

SFDR Amundi funds pioneer US equity fundamental growth USD

SFDR Amundi funds global multi asset

SFDR Amundi funds multi asset conservative

SFDR Amundi funds pioneer global equity

SFDR Allianz Dynamic Invest Strategy 75

SFDR Allianz Dynamic Invest Strategy 50

SFDR Allianz Dynamic Invest Strategy 15

Преддоговорна информация свързана с устойчивостта

Имате нужда от съдействие?

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.