Лесни застрахователни решения за всеки

Какво покрива  застраховката?

Всички суми, които застрахованият бъде задължен да плати на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане и/или вреди на имущество.

Допълнителна информация

Лимит на обезщетение

Договаря се съгласно разработени стандартни варианти.

Премия

Определя се на база в зависимост от броя притежавани огнестрелни оръжия (броя служители на застраховащия) и договорени лимити.

При настъпване на събитие, което би могло да доведе до претенция по застраховката, Застрахованият следва да уведоми незабавно компетентните органи и служби (спешна медицинска помощ, полицейско управление и др.). Застрахованият следва да уведоми Застрахователя не по-късно от 7 дни, след като събитието му е станало известно. При предявен съдебен иск от увреденото лице, Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми за това Застрахователя и поиска привличането му в процеса. Без писмено съгласие на Застрахователя, застрахованото лице няма право да дава устна или писмена информация по даден случай, да предлага извънсъдебни споразумения, да урежда претенции и извършва плащания по тях, както и да поема отговорност по възникнали искове.

Имате нужда от съдействие?

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.