Характеристики на продукта

Срокът на застраховката е 5 години
Минимална премия за инвестиране 30 000 евро
  • Фиксирано обезщетение 100 000 евро при смърт от злополука
При възникнало събитие свържете се с нас

 Инвестиционни възможности

Фонд, инвестиращ в зелени облигации.

Зелените облигации насърчават устойчивото развитие и финансират проекти, свързани с борбата с климатичните промени.

Фонд, инвестиращ в глобалните пазари на акции, със силен акцент върху компаниите, които са сериозно ангажирани в управлението на водните ресурси или подобряването на доставките, ефективността или качеството на водата.
Фонд, инвестиращ в акции на глобални компании, които са изключително ангажирани в областта на изкуствения интелект.
Инвестира в добре позиционирани теми, които дават възможност за капиталов растеж от мега тенденциите (Изкуствен интелект, Дигитализация, Технологично развитие в здравеопазването, Киберсигурност, Опазване на околната среда и др.).
Фонд инвестиращ в еврови облигации, депозити и инструменти на паричния пазар от целия свят.

В преддоговорната информация относно устойчивостта ще откриете сведения относно интегрирането на рисковете за устойчивост, отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, целите за устойчиви инвестиции или стимулите за екологичните и социалните характеристики на фонда, в който инвестирате.

Allianz Enhanced Short Turm Euro

Allianz Global Water

Allianz Thematica

Allianz Green Bond

Преддоговорна информация свързана с устойчивостта

Имате нужда от съдействие?

alt
alt

Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.