С нашия продукт сте спокойни за всички рискове, свързани с дома. Вече може да застраховате само движимо или недвижимо имущество, както и двете заедно. 

Виж повече

Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, удар от пътно превозно средство
Природни бедствия
Домашен асистанс
Гражданска отговорност
Застраховани разходи
Течове от тръбопроводи
Стъкла
Кражба
Злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм
Късо съединение и токов удар
Земетресение (опция към всеки пакет)

Моят дом от Алианц - бърз и лесен процес по предявяване на застрахователни претенции!

Защитавате Вашия дом и имущество
Покритие за комбинации от различни рискове 
Разчитате на нас при щети на дома и имуществото

Какво да направя при щета?

Често задавани въпроси

Можете да платите застрахователната премия по Вашата застраховка по един от следните начини: онлайн от www.allianz.bg; с  банков превод по сметката, посочена в дебитното писмо; чрез директен дебит към Ваша сметка в Алианц Банк България; дистанционно чрез Epay; във всеки един от нашите офиси или в офис на EasyPay.                
Срокът, в който трябва да ни уведомите, е 5 работни дни от узнаване на събитието, а при събитие по риска  „Кражба“ – до 25 часа от узнаване на събитието. При събития по риска „Гражданска отговорност“ срокът е 7 работни дни.
Извършваме оглед в рамките на 5 работни дни от уведомяването за настъпилата вреда.

Ние сме длъжни да определим, изплатим или мотивирано да откажем плащане в срок, не по-дълъг от 15 работни дни от получаването на всички необходими документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите. 

 

Имате нужда от помощ?

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700
Полезно   
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.