Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

С нашия продукт сте спокойни за всички рискове, свързани с дома. Вече може да застраховате само движимо или недвижимо имущество, както и двете заедно. 

Виж повече

Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, удар от пътно превозно средство
Природни бедствия
Домашен асистанс
Гражданска отговорност
Застраховани разходи
Течове от тръбопроводи
Стъкла
Кражба
Злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм
Късо съединение и токов удар
Земетресение (опция към всеки пакет)

Моят дом от Алианц - бърз и лесен процес по застрахователни претенции!

man with tablet in front of house
Защитавате Вашия дом и имущество
house with fire and flooding
Помага при пожар, наводнение или кражба
men shaking hands
Разчитате на нас при всяка беда с дома и имуществото Ви

Какво да направя при щета?

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ?

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700
Полезно   
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.