Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

С нашия продукт сте спокойни за всички рискове, свързани с дома. Вече може да застраховате само движимо или недвижимо имущество, както и двете заедно. 

Виж повече

Пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, удар от пътно превозно средство
Природни бедствия
Домашен асистанс
Гражданска отговорност
Застраховани разходи
Течове от тръбопроводи
Стъкла
Кражба
Злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм
Късо съединение и токов удар
Земетресение (опция към всеки пакет)

Моят дом от Алианц - бърз и лесен процес по застрахователни претенции!

Защитавате Вашия дом и имущество
Помага при пожар, наводнение или кражба
Разчитате на нас при всяка беда с дома и имуществото Ви

Какво да направя при щета?

Често задавани въпроси

Можете да платите на вноски или цялата премия по Вашата застраховка по един от следните начини: онлайн от www.allianz.bg, с  банков превод по сметката, посочена в дебитното писмо; чрез директен дебит към Ваша сметка в Алианц Банк България; дистанционно чрез Epay; във всеки един от нашите офиси или в офис на EasyPay.
Актуализация е нужна винаги, когато към застраховката Ви е приложен опис на движимите вещи.
Обичайният срок, в който трябва да ни уведомите, е 5 работни дни, а при събитие по риск „Кражба“ – до 25  часа. При събития по риска „Гражданска отговорност“ срокът е 7 работни дни.
Обикновено времето, в което извършваме оглед, е в рамките на 5 работни дни от уведомяването за настъпилата вреда.

Ние сме длъжни да определим, изплатим или откажем мотивирано плащане в срок не по-дълъг от 15 работни дни след получаване на всички необходими документи и доказателства по застрахователното събитие.

 

Имате нужда от помощ?

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700
Полезно   
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.