Защо да избера Алианц?

Всички финансови услуги на едно място: застраховане, банкиране, пенсионно осигуряване, лизинг
Ясни условия, без изненади
Бързо и компетентно обслужване
Откривай живота - ние сме до теб на всяка стъпка
ekomi

Глобална оценка на удовлетвореността на клиентите на Allianz

4.8/5

22694 Отзиви

Това казват за нас клиентите

03.10.2023
 
Днес, 03.10.2023 г. стартира търгуването на емисията облигации на Алианц Банк България на Българска фондова борса. 
Емисията е издадена на 30.03.2023 г. с номинал 39.5 млн. евро и падеж през март 2027 г. Матуритетът на облигациите е 48 месеца, считано от датата на издаване на емисията. 
28.09.2023
 

Информираме Ви, че във връзка с миграция на бюджетните плащания към формат ISO 20022 XML, считано от 01.10.2023 г.,  влизат в сила промени във формата и  съдържанието на плащанията от/към бюджета, които се отнасят за всички банки и доставчици на платежни услуги в страната, в съответствие с указанията на Министерство на финансите и Българска Народна Банка - ДДС 03/03.05.2023 г.

26.09.2023
 

Днес Алианц представи 14-ото издание на Global Wealth Report, който проследява състоянието на активите и задълженията на домакинствата в близо 60 държави. Глобалните финансови активи на частните домакинства отбелязват най-големият спад след Глобалната финансова криза. 

Финансовите активи на България нарастват с 2.6%. Страната ни е 35 позиция в класацията на най-богатите страни с нетни финансови активи на глава от населението от 14 510 евро.