Защо да избера Алианц?

Всички финансови услуги на едно място: застраховане, банкиране, пенсионно осигуряване, лизинг
Ясни условия, без изненади
Бързо и компетентно обслужване
Откривай живота - ние сме до теб на всяка стъпка
ekomi

Глобална оценка на удовлетвореността на клиентите на Allianz

4.8/5

22421 Отзиви

Това казват за нас клиентите

21.09.2023

На 19.09.2023 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект на Алианц Банк България за допускане на емисия облигации до търговия на Българската фондова борса. Комисията за финансов надзор вписа „Алианц Банк България“ АД като емитент и посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

20.09.2023
 

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че на 25 септември 2023 г. (понеделник) Бизнес център Добрич на Алианц Банк няма да работи. Денят е обявен за празничен и неприсъствен за жителите на града. 

По време на почивния ден може да банкирате през онлайн платформата Allianz E-Bank и през мобилното приложение Allianz Bank Mobile.

На 26 септември Ви очакваме! 

05.09.2023
 

Уважаеми клиенти,

Надяваме се, че Вие и Bашето семейство сте добре след настъпилите наводнения в област Бургас. Напомняме Ви, че ако имате щети по Вашия дом или автомобил, може да ги регистрирате онлайн или да се свържете с нас.