Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Защо да избера Алианц?

Всички финансови услуги на едно място: застраховане, банкиране, пенсионно осигуряване, лизинг
Ясни условия, без изненади
Бързо и компетентно обслужване
Откривай живота - ние сме до теб на всяка стъпка
ekomi

Глобална оценка на удовлетвореността на клиентите на Allianz

4.6/5

4764 Отзиви

Това казват за нас клиентите

08.06.2021
 
Бизнес център Плиска на Алианц Банк България (гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 16, блок 11) се мести на нов адрес -  бул. Шипченски проход № 23, считано от 28.06.2021 г.
27.05.2021
 
ПОД Алианц България бе отличен с приз „Пенсионноосигури-телно дружество на годината“ в категория „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване“.
По данни на КФН към 31.12.2020 г. нетните активи на Доброво-лен пенсионен фонд Алианц България са в размер на 45.36% от активите на всички доброволни пенсионни фондове в страната, което прави дружеството безспорен лидер на българския пазар.
20.04.2021
 
Считано от 20.04.2021 г. Алианц Банк отново приема заявления за безлихвени кредити в партньорство с ББР.