Сигурен дом за Вашите спестявания

 

Параметри   

  • Срок -  3, 6 или 12 месеца
  • Минимален размер - 500 BGN/ EUR/ USD
  • Други условия - Без възможност за довнасяне и/или изтегляне на средства по време на договорения срок

 

  • Лихвата се изплаща на падеж на депозита;
  • Лихвените проценти по стандартни срочни депозити се определят съгласно Тарифата за лихви, такси и комисиони на банката.

Стандартният срочен депозит може да бъде прекратен по всяко време преди изтичане на депозитния срок. Банката начислява уговорената лихва за действителния срок на престояване на сумата по депозитната сметка.

Клиентът дължи на БАНКАТА такса за предсрочно прекратяване, в размер, посочен в Тарифата на Банката, действаща към датата на предсрочното прекратяване на депозита.

На падеж договорът за депозит се подновява автоматично при действащите към този момент лихвени условия и за същия срок, при условие че клиентът не е заявил желание за прекратяване на договора за депозит.

За подробна информация и консултация заповядайте в най-удобния за вас финансов център на Алианц Банк България.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.