Бъдеще за Вашето дете

 

Условия по Спестовна сметка Алианц Детство  

  • Валута - BGN/ EUR/ USD
  • Без минимална сума за откриване
  • Имате свободата да промените валутата на Алианц Детство еднократно в рамките на една година
  • Лихвени условия и такси съобразно действащата Тарифа на Банката;
  • Лихвата се изплаща по сметката в последния работен ден на всяка календарна година.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.