Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Банкирай сигурно и удобно

  • Безплатно е
  • Лесна и бърза активация
  • Защитен достъп с ПИН или биометрия
  • Потвърждаване на платежни операции
  • Потвърждаване на плащания с карта в интернет. Повече информация тук.
  • Блокиране/Отблокиране на карти.                                         Повече информация тук.

Вижте демо видеата с инструкции за регистрация

Вход в платформата за интернет и мобилно банкиране
Подпис на платежно нареждане или документ, нареден през E-Bank и M-Bank
Различни опции и настройки на приложението

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.