Спокойни по време на Вашия престой в България
  • Медицински разходи,  в резултат на злополука или акутно заболяване - необходими разходи за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване, породени от злополука или внезапно заболяване на застрахования.
  • Спешно стоматологично лечение - определени спешно възникнали, внезапни състояния, налагащи определена дентална помощ.
  • Транспортни разходи -  документираните, необходими и целесъобразни разходи  за транспортиране на застрахования от мястото на събитието до мястото за оказване на медицинска помощ.

 

Имате нужда от съдействие?

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700
alt
alt
 
Създадохме специална секция, в която чрез информационни документи ще получите информация за застрахователните ни продукти в разбираема форма и така ще можете да вземете информирано решение за сключване на застраховка.

Тук ще намерите и нужните документи, заявления и формуляри.