Свържи се с нас

Адреси за кореспонденция

ЗАД Алианц България   

1504 гр. София,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №59

ЗАД Алианц България Живот  

1504, гр. София,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №47

ПОД Алианц България

1612, гр. София,
бул. Цар Борис III 19Б

Алианц Банк България АД

1202, гр. София
бул. "Кн.Мария Луиза" 79

Алианц Лизинг България АД

1510, гр.София
ул. "Резбарска" №5

ЗАД Енергия

1612, гр. София
бул. „Цар Борис III“ № 19Б, ет. 11

Контактна форма 0800 13 014

Ликвидационни центрове

София

1504, гр. София
ул. "Проф. Милко Бичев 2"

Варна

Варна 9000, България
Южна индустриална зона