Свържи се с нас

Контактна форма Офиси алианц българия 0800 13 014

Адреси за кореспонденция

ЗАД Алианц България   

1504 гр. София,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №59

ЗАД Алианц България Живот  

1504, гр. София,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №47

Алианц Банк България АД.

1202, гр. София,
бул. "Кн.Мария Луиза" 79

ПОД Алианц България

1612, гр. София
бул. "Цар Борис III" 19 Б

Алианц Лизинг България ЕАД

1510, гр.София
ул. "Резбарска" №5

ЗАД Енергия

1612, гр. София
бул. „Цар Борис III“ № 19Б, ет. 11

Ликвидационни центрове

София

1504, гр. София
ул. "Проф. Милко Бичев 2"

Варна

Варна 9000, България
Южна индустриална зона

Какво казват за нас клиентите?

ekomi

Глобална оценка на удовлетвореността на клиентите на Allianz

4.6/5

2981 Отзиви

Това казват за нас клиентите