Свържи се с нас

Адреси за кореспонденция

ЗАД Алианц България   

1504 гр. София,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №59

ЗАД Алианц България Живот  

1504, гр. София,
бул. "Кн. Ал. Дондуков" №47

ПОД Алианц България

1612, гр. София,
бул. Цар Борис III 19Б

Алианц Банк България АД

1202, гр. София
бул. "Кн.Мария Луиза" 79

Алианц Лизинг България ЕАД

1510, гр.София
ул. "Резбарска" №5

ЗАД Енергия

1612, гр. София
бул. „Цар Борис III“ № 19Б, ет. 11

Контактна форма 0800 13 014

Ликвидационни центрове

София

1504, гр. София
ул. "Проф. Милко Бичев 2"

Варна

Варна 9000, България
Южна индустриална зона

Какво казват за нас клиентите?

ekomi

Глобална оценка на удовлетвореността на клиентите на Allianz

4.6/5

676 Отзиви

Това казват за нас клиентите