Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

*На цената на фиксиран разговор към номер 0700

Адреси за кореспонденция

ЗАД Алианц България   

1504 гр. София
бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 59

ЗАД Алианц България Живот  

1504, гр. София
бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 47

Алианц Банк България

1202, гр. София
бул. "Кн.Мария Луиза" № 79

ПОД Алианц България

1407, гр. София
ул. "Сребърна" № 16

Алианц Лизинг България

1510, гр.София
ул. "Резбарска" № 5

ЗАД Енергия

1612, гр. София
бул. "Цар Борис III“ № 19Б, ет. 11

Ликвидационни центрове

София

1407, гр. София
ул. "Сребърна" № 16

Варна

9000, гр. Варна
Южна индустриална зона

Какво казват за нас клиентите?

ekomi

Глобална оценка на удовлетвореността на клиентите на Allianz

4.6/5

5273 Отзиви

Това казват за нас клиентите