Краткосрочен заем срещу залог на полица Живот

Заяви среща

Какво включва Кредит Живот от Алианц Банк България?

Виж повече

Размер
до 75% от откупната стойност по застраховката, изчислена на база резерв към момента на определяне на кредитния лимит*
Срок
до 1 година, с възможност за подновяване за нов едногодишен срок
Вид на кредита
  • Обикновен кредит: еднократно изплащане на падежа (главница заедно с лихвите)
  • Овърдрафт по разплащателна сметка: лихвите са платими ежемесечно
Заяви среща

*Минимален размер - 500 лева или равностойността им в чуждестранна валута

Максимален размер - 50 000 лева или равностойността им в чуждестранна валута

 

Документи

  • искане за отпускане на кредит
  • договор за кредит

Обезпечение

Залог върху застрахователна полица "Живот".

Имате нужда от съдействие?

Нашия екип от професионалисти е на разположение!
Свържи се с нас
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.