Какво включва Кредит Живот от Алианц Банк България?

Виж повече

Размер
до 75% от откупната стойност по застраховката, изчислена на база резерв към момента на определяне на кредитния лимит*
Срок
до 1 година, с възможност за подновяване за нов едногодишен срок
Вид на кредита
  • Обикновен кредит: еднократно изплащане на падежа (главница заедно с лихвите)
  • Овърдрафт по разплащателна сметка: лихвите са платими ежемесечно

*Минимален размер - 500 лева или равностойността им в чуждестранна валута.

Максимален размер - 50 000 лева или равностойността им в чуждестранна валута.

 

Документи

  • Искане за отпускане на кредит
  • Договор за кредит

Обезпечение

  • Залог върху застрахователна полица "Живот"

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.