Какво включва пакет Алианц Рестарт?

  • Разплащателна сметка - без такса за откриване и обслужване;
  • Дебитна карта Mastercard - без такса за откриване и поддържане и без такса за теглене от банкомат в мрежите на Алианц Банк и Уникредит Булбанк;
  • Интернет и мобилно банкиране - достъп до парите си независимо къде се намирате;
  • Плащане на комунални сметки - удобно, лесно и без такса;
  • 50 безплатни SMS годишно за известия, свързани с движения по сметката;
  • Без такса за проучване и изготвяне на становище при кандидатстване за Овърдрафт срещу пенсия.

1. Попълнен формуляр – Искане за пакет;

2. Разпореждане от РУСО за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

3. Заявление за промяна на адреса/начина за получаване на пенсията и добавките към нея (когато пенсията не се получава по сметка в Алианц Банк);

4. Рамков договор за пакет;

5. Протокол за получени Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти на Алианц Банк България.

1. Попълнен формуляр – Искане за пакет;

2. Рамков договор за пакет;

3. Протокол за получени Общи условия за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти на Алианц Банк България.

Имате нужда от съдействие?

Нашият екип от професионалисти е на разположение!
alt
alt

Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.