Предупреждение: Използвате стар браузър. Моля, превключете на по-нов браузър като Chrome, Firefox или Microsoft Edge.

Визия и корпоративни ценности

Светът около нас се променя бързо и финансовите услуги заедно с него. Нашата Renewal Agenda гарантира, че продължаваме да надграждаме върху стабилните си основи и затвърждаваме водещата си позиция, като фокусираме усилията си в пет области на действие: Фокус към клиента, Дигитализация по подразбиране, Техническо съвършенство, Двигатели за растеж и Приобщаваща меритокрация.
a
в култура на приобщаваща мериокрация
a

 

измерват и дефинират индивидуалното представяне в Алианц

a

всеки от нас да спазва нашите принципи и ценности
От 1890 г. по целия свят ние от Allianz работим усилено, за да осигурим живота на хората и да дадем кураж на нашите клиенти за това, което предстои.

Ние сме актюери, съветници и обслужващи агенти; инженери, юристи и експерти в областта на технологиите; ние сме дъщери и синове, майки и бащи, счетоводители, инвеститори и предприемачи - и заедно оформяме нашата индустрия.

Тъй като знаем колко е важно да имаш коректен партньор до себе си, който да предоставя солидни и устойчиви решения, ние се стремим да го правим правилно - със страст, всеки ден.