От 1890 г. по целия свят ние от Allianz работим усилено, за да осигурим живота на хората и да дадем кураж на нашите клиенти за това, което предстои.

Ние сме актюери, съветници и обслужващи агенти; инженери, юристи и експерти в областта на технологиите; ние сме дъщери и синове, майки и бащи, счетоводители, инвеститори и предприемачи - и заедно оформяме нашата индустрия.

Тъй като знаем колко е важно да имаш коректен партньор до себе си, който да предоставя солидни и устойчиви решения, ние се стремим да го правим правилно - със страст, всеки ден.

Преизпълнение

Приоритет за нас е система за планиране, инвестиции и стимули, която има за цел да ни позиционира като най-добрите по отношение на растежа и рентабилността.  За нас е важна и удовлетвореността на нашите клиенти и служители.

Трансформация

Оформили сме ясна представа за бъдещето на Алианц. То е опростено, дигитално и може да бъде измерено.

Ребалансиране

Ребалансирането означава - търсене на нови възможности. Нашите дружества се стремят към висок растеж и възвръщаемост.

Нашата стратегическа рамка се развива в нова насока, различна от досегашната - Преизпълнение, Трансформиране, Ребалансиране.  Като следваща стъпка напред, ние ще се  фокусираме  върху създаването на ценности чрез растеж, разширяване на маржа и капиталова ефективност.

Нашата стратегия 2022+ поставя клиента в сърцето на всичко, което правим, изпълнява нашата цел „We secure your future“ и създава стойност за нашите акционери и служители.

Растеж

Ние постоянно се стремим да търсим възможности за растеж на нашия бизнес и да развиваме нашите служители. По този начин гарантираме водещата си позиция на пазара. Благодарение на пълния ни обхват от продукти и услуги, ние предлагаме комплексни решения, които отговарят на нуждите на нашите клиенти и ни правят доверен партньор.

Разширяване на маржа

Трябва да сме печеливши и ефeктивни. Ето защо  нашата трансформация ще продължава да бъде опростена, дигитална и измерима. Чрез изграждането на глобални оперативни модели и платформи, ние се развиваме допълнително, превръщайки се в един глобален бранд.

Капиталова ефективност

Трябва да постигнем по-високо ниво на инвестиции и капитал, като се уверим, че работим в посока финансиране на иновациите и разширяване на възможности за растеж.