Два пъти по-малко или четири пъти повече?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков