За едно и заедно?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков