Оферта в шест думи?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков