Инвеститор без портфейл?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков