От време... или навреме?

от Николай Славчев, PhD и Александър Стойков